Crisi coronavirus
Cultura 14/04/2020

El Govern destina 31 milions d'euros a les primeres mesures del pla de rescat del sector cultural

Els pròxims dies es crearan noves mesures d'acord amb la reestructuració dels pressupostos

Xavier Cervantes
4 min
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el primer dia de restriccions pel coronavirus, el 12 de març.

BarcelonaEl decret llei del 24 de març, i sobretot el del dia 27, ja mostraven les intencions de la Generalitat en matèria cultural. El primer preveia "la flexibilització de la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú en relació a les condicions de les bases reguladores i les convocatòries". El segon introduïa un element específic per al sector cultural: entre les mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la covid-19, "els esdeveniments culturals de rellevància, envergadura o naturalesa internacional podran acollir-se al supòsit de força major".

Aquest dimarts el departament de Cultura ha concretat més l'anomenat pla de rescat del sector cultural davant la crisi sanitària. Hi ha una primera onada de mesures que suposen l'activació de 31 milions d'euros. D'una banda, els 10 milions en crèdits a interès baix per a empreses culturals que ja havia anunciat el 20 de març. De l'altra, hi haurà partides lligades a la reestructuració del pressupost de Cultura. Per exemple, 8 milions d'euros per a una línia de compensació a l’impacte econòmic de la covid-19. Aquest línia, anomenada Impacte Covid, està pensada per ajudar a finançar les despeses generades durant el període de crisi des del dia de tancament i inclou despeses d’estructura, de serveis, lloguers i pagament de quotes. La previsió és convocar la línia Impacte Covid al juny, i no es descarta fer-ne més d’una convocatòria.

També es destinaran 4 milions d'aportacions extraordinàries a equipaments per fer front a la crisi, 4 milions per a avançament de compres de llibres i drets per a biblioteques, 3 milions per compensar danys i perjudicis, 2 milions per a ajuts per compensar la reducció d'ingressos causada per la cancel·lació d'espectacles culturals durant el període d’estat d’alarma, i 350.000 euros de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any dels préstecs inclosos en la línia dels 10 milions d'euros.

Segons el departament de Cultura, les mesures d'aquesta primera onada se centren en "accions per garantir la liquiditat tant dels equipaments com d’empreses, entitats i autònoms, tant per la via de préstecs com de línies d’ajuts a fons perdut per cobrir danys i perjudicis causats per la crisi o per compensar l’impacte de les cancel·lacions". Més endavant hi haurà noves mesures de suport al sector per a les quals s'assignaran "recursos procedents de la reestructuració del pressupost", que presentava un sostre de despesa no financera no finalista de 314,8 milions d'euros.

Els propòsits del pla de rescat són "acompanyar el sector cultural durant la crisi", "establir les mesures i els mecanismes per intentar que l’impacte de la crisi no provoqui danys irreparables en el teixit cultural", "preparar el sector per a una represa" tan aviat com sigui possible "en la mesura que les condicions sanitàries i socials ho permetin" i "reestructurar el pressupost per adequar-lo" a la nova situació, tal com havia anunciat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, el 2 d'abril.

Algunes de les subvencions incloses en el pla de rescat actualitzen les mesures que havia presentat al febrer l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per dotar de múscul alguns sectors culturals concrets, com ara les arts visuals: el pla preveu "destinar recursos a la compra d’obres d’art d’artistes vius (pendent establir l’import) i encarregar feina als fotògrafs professionals amb el programa Arxivem el Moment", un projecte que lidera "la recollida sistemàtica d'imatges i informació, diari del confinament, memòria oral, reproducció digital dels esdeveniments".

Pel que fa a la represa, el pla de rescat també inclou accions adreçades "a promoure el retorn del públic als esdeveniments culturals, a promoure el consum i a la lluita contra la pirateria". L'evolució del pla de rescat de sector cultural es pot seguir en un espai creat específicament dins la web del departament de Cultura.

stats