Publicitat
Publicitat

Ampliació de l'IES Josep Sureda

El projecte arrenca des de la petita escala del material, amb la premissa d'utilitzar el mínim de recursos importats possibles i aconseguir així dos objectius: d'una banda, reduir la petjada ecològica reduint el "mapa de recursos"; i de l'altra, ubicar la construcció en un context molt més ampli que el físic, l'econòmic i el cultural. D'aquesta manera, els pocs elements disponibles a l'illa i que no depenen d'importacions (o gairebé) són els produïts pel sector dels prefabricats de formigó. Des de la implantació del bloc de formigó com a element base de la construcció a Mallorca, s'ha creat una pròspera indústria de petits fabricants que, utilitzant àrids locals, manufacturen un gran ventall de petites peces tan característiques de les zones residencials desenvolupistes de la dècada dels setanta, com el barri on s'ha construït el centre. És, doncs, un exercici que explora les capacitats plàstiques alhora que "revalora" els elements comuns utilitzats en l'arquitectura veritablement popular i que no tenen l'"estatus" d'altres materials. La façana s'ha realitzat amb blocs alemanys de l'empresa Palerm, i en la seva manufactura només s'han utilitzat àrids d'una gravera situada a menys de 5 km.

S'han fet proves de càrrega per determinar la resistència mecànica dels petits blocs de prefabricats de formigó que no s'han utilitzat en la seva posició habitual: quan el mòdul resistent se sobrepassava, la col·locació tornava a la posició habitual, que pot rebre càrregues fins a cinc vegades superiors. La façana autoportant s'ha plantejat per millorar l'eficiència tèrmica del conjunt.

L'ampliació de l'IES Josep Sureda i Blanes amb el mòdul de cicle formatiu d'indústria alimentària es planteja, d'una manera directa i literal, com a continuació de l'institut existent, sense necessitat de separar-se'n o allunyar-se'n per no ser absorbit pel gran volum de l'institut. Es planteja un accés compartit amb el centre i l'ús del màxim nombre d'elements arquitectònics i tècnics de la construcció existent, com l'escala, l'ascensor i el sistema de calefacció. Els llums dels nous forjats s'han resolt amb plaques prefabricades per donar continuïtat estructural al conjunt i dotar el centre d'un espai flexible amb possibilitats de redistribució i fins i tot d'ampliació.

Els llibres que ens fan grans

Més continguts de

Els llibres que ens fan grans
PUBLICITAT
PUBLICITAT