Publicitat
Publicitat

Can Ribas

La preservació dels elements del patrimoni industrial i la revitalització d'un barri són els objectius del projecte urbà que s'està desenvolupant a la Soledat, a Palma. Dedicada a la producció de mantes de llana, la fàbrica de Can Ribas s'instal·la el 1851 al barri de la Soledat, al llevant de la ciutat de Palma. En estar situada en una zona extramurs de la ciutat, l'administració militar exigia una construcció de caràcter provisional, que es manifesta en el sistema de murs amb pilastres de les naus i en la senzillesa i racionalitat constructiva del conjunt.

Als anys 70, després de successives ampliacions i transformacions, l'obsolescència de les fàbriques provoca l'abandonament de la producció tèxtil. A l'entorn del nucli de la Soledat es produeixen també altres canvis molt significatius, amb l'edificació d'un polígon d'habitatges socials, el polígon de Llevant, per contenir la gran demanda residencial, i la implantació el 1965 de la central energètica de Son Molines, entre la via de ronda i l'autopista, que va establir també una nova barrera i va incrementar encara més l'aïllament físic del barri.

En estar organitzada com un recinte tancat, la fàbrica de Can Ribas s'havia convertit en una barrera que dividia el barri de la Soledat en dos. Amb el pla de reestructuració de la Soledat, es pretén obrir el recinte industrial al barri. En el Pla Especial de Reforma Interior redactat el 2003 per l'arquitecte Joan Busquets únicament quedaven protegides la nau principal, destinada a allotjar un equipament, i la xemeneia del conjunt industrial de Can Ribas, i es plantejava la demolició de les naus afectades pel traçat del nou vial. No obstant això, en el desenvolupament del projecte es van recuperar els elements patrimonials de més valor integrant-los en el context urbà.

La consolidació de la mitja nau, el pavelló de vapor i el llenç d'una altra nau permeten reconèixer el valor del recinte industrial, format per diversos pavellons que allotjaven diferents fases del procés de producció tèxtil. D'aquesta manera, es configura un sistema d'espais lliures públics articulat a través d'un basament de formigó que serveix per connectar visualment i físicament el carrer Brotad amb els elements patrimonials de la fàbrica de Can Ribas, cosa que genera un espai públic més ric i complex.

Els llibres que ens fan grans

Més continguts de

Els llibres que ens fan grans
PUBLICITAT
PUBLICITAT