Descobreixen un dipòsit subterrani del segle XIX prop de la plaça Espanya de Barcelona

La troballa podria estar relacionada amb l'Hostal Vell, on al 1929 es va obrir el cine Arena

Boca del dipòsit localitzat a tocar del carrer de la Creu Coberta / Isabel Pereira

Sota el sòl del carrer Diputació de Barcelona, prop de la plaça Espanya, hi ha un dipòsit singular de forma troncocònica, 6 metres de fondària i un revestiment interior de rajoles ceràmiques decorades amb motius geomètrics i vegetals. La troballa s'ha fet recentment mentre es duien a terme obres d'urbanització al tram de carrer entre el carrer Tarragona i la Creu Coberta.

Els treballadors van localitzar una boca circular d'uns 70 cm que albergava un dipòsit totalment buit. El promotor de l'obra va encarregar-ne la documentació, i a principis de novembre s'hi va accedir per fer una primera documentació gràfica, que va constatar l'excepcionalitat de les dimensions del dipòsit i del revestiment de rajoles ceràmiques policromes. 

El dipòsit té una capacitat aproximada de 58.000 litres i un diàmetre al fons de 5,40 metres. El lloc podria tenir relació amb l'Hostal Vell, que es va tancar el 1928, on es va obrir el cine Arenas, que va perdurar fins al 2003.

Per necessitats de les obres d'urbanització, s'ha acordat desmuntar la boca del dipòsit, i s'ha omplert amb reble l'interior per evitar esfondraments a la via pública.

Més continguts de