Publicitat
Publicitat

Les cinc claus de 'Vogadors'

En agrupar aquestes nou arquitectures, emergeixen amb naturalitat alguns punts en comú. Algunes d'aquestes coincidències són, entre d'altres:

El lloc i el significat

Els edificis representats a Vogadors estan intrínsicament lligats al lloc on es troben, no tindrien sentit en un altre indret. Mostren, a més, un respecte profund per la geografia, el patrimoni, el context urbà, el medi ambient i la memòria del lloc.

L'ètica i la proximitat

Els autors d'aquests projectes han treballat amb complicitat amb els habitants dels llocs i moltes vegades han escollit les tècniques de construcció en funció de les possibilitats reals que ofereix l'entorn pròxim.

Materialitat permeable

Aquests nou edifics tenen sentit en el moment en què són construïts i viscuts, impregnades de la vida dels seus habitants. Els materials amb què estan realitzats els permeten una relació amb el medi-ambient resolta amb naturalitat.

Recerca i denúncia

L'experimentació i el caràcter de manifest d'aquests edificis acaben portant al límit les normatives legals. Posant al davant la gent i l'experiència col·lectiva.

Essència i tradició

Aquestes arquitectures no volen ser fruit d'un moment sinó respondre amb mesura i sense exhibicionisme a la seva necessitat i enllaçar amb una manera d'entendre l'arquitectura que té una llarga tradició a Catalunya i les Illes Balears.

Les

Més continguts de

le
PUBLICITAT
PUBLICITAT