El jutge anul·la el canvi del nom de la Calle de los Caídos de la División Azul perquè "no exalta la dictadura franquista"

Dos recursos presentats per un particular i la Fundación Francisco Franco impedeixen a l'Ajuntament de Madrid canviar la denominació de 52 carrers

L'Ajuntament de Madrid no podrà canviar el nom del carrer dedicat als caiguts de la División Azul: el jutjat contenciós administratiu número 8 ha anul·lat el canvi perquè considera que "no exalta la dictadura" franquista i, per això, queda fora de la llei de la memòria històrica. El jutge fa referència a l'article número 15 de la llei, que no empara el canvi de denominació. Així doncs, considera que la decisió del consistori no és "ajustada a dret". La sentència té l'origen en el recurs que va interposar un particular contra l'acord de la junta de govern de la ciutat de Madrid del 13 de juliol del 2017 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de la junta del 4 de maig del 2017 relatiu al canvi de 52 carrers de la ciutat de Madrid.

El particular que va interposar el recurs al·legava, en al·lusió a l'informe del Comissionat de la Memòria Històrica de l'Ajuntament de Madrid, que "l'única i exclusiva raó del naixement de la División Azul era combatre el comunisme", així com que "cap dels seus membres van tenir res a veure amb l'Holocaust". "Amb el carrer es recorda els que no van tornar d'aquella lluita contra el comunisme", diu el recurs.

Pel que fa al jutge, assenyala que la División Azul es va formar l'any 1941, dos anys després de finalitzar la Guerra Civil. Per això, recalca a la sentència que "no entra per tant en el període d'exaltació militar (1936) ni de la Guerra Civil". "Sí que es va crear en el període de la dictadura —afegeix—, però la seva actuació es desenvolupa fora de les nostres fronteres i no va ser d'exaltació de la dictadura".

El jutge també al·lega que els integrants de la División Azul "no van realitzar accions o conductes exaltant la rebel·lió militar, ni la Guerra Civil, ni van participar en la repressió de la Guerra Civil, ni molt menys van ser instrument o suport del sistema dictatorial implantat per Franco".

Com a conclusió, el jutge apunta que el Comissionat incompleix la seva premissa inicial de procedir a "la retirada del nom d'un carrer de manera clara i nítida, el motiu principal del qual té una vinculació directa amb l'exaltació de les tres fites històriques assenyalades per la llei 52/2007, descartant aquells supòsits en els quals la mateixa vinculació sigui molt menor o quedi clarament desplaçada per l'existència d'uns altres mèrits i raons la rellevància dels quals enfosqueixin les raons legals fins a l'extrem de convertir-les en irrellevants".

El jutge ja va acordar al novembre suspendre de manera cautelar el canvi de nom d'aquest carrer. Ara, la modificació de totes les denominacions està paralitzada a instàncies d'un recurs presentat el 7 de juliol per la Fundación Francisco Franco al jutjat contenciós administratiu número 23 de Madrid.