Cultura 01/03/2016

La lectura digital dificulta la comprensió i la interpretació entre els infants

Un estudi de la UAB analitza les diferències entre la lectura analògica tradicional i la lectura digital en l'educació

Núria Tarragó
2 min
Segons l'estudi de la UAB, la lectura analògica tradicional suposa una experiència més absorbent pels nens.

BarcelonaDues investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicat un llibre sobre la recepció i l'ús de la literatura infantil digital, 'Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices', fruit d'una investigació sobre les diferències entre la lectura digital i analògica en nens. L'estudi constata que els joves lectors digitals tendeixen a distanciar-se més dels textos i a fer-ne una lectura més argumental, ja que els elements interactius sovint provoquen distraccions.

La investigació se centra en l'impacte dels nous formats digitals, caracteritzats per la interactivitat, el trencament de la linealitat, la multimodalitat i l'ús de múltiples recursos expressius, en els joves lectors i en la manera d'educar els alumnes en competències lectores. L'estudi afirma:

1. La interacció i diversitat de recursos expressius digitals poden crear un distanciament respecte del text, ja que el jove lector utilitza diferents mecanismes, a diferència de l'experiència en la lectura en paper, que és més absorbent. Els lectors poden percebre els elements digitals com a aliens a l'obra literària, fet que pot comportar dificultats per interpretar la temporalitat del relat o els elements simbòlics.

2. La lectura analògica tradicional suposa seguir una trama lineal, mentre que la lectura digital obre possibilitats a una narració discontínua, que pot generar disfuncions comprensives o interpretatives.

3. Els lectors digitals tendeixen a fer una lectura més aviat argumental, enfocada en la trama, de manera que poden perdre’s aspectes clau de la construcció dels relats.

Amb l'objectiu d'adequar l'ús de la literatura digital juntament amb els formats tradicionals a la formació literària a l’escola, l'estudi explicita que cal fomentar l'adaptació a la fragmentació, la interactivitat i la diversitat de recursos expressius de la literatura digital. De la mateixa manera que és possible introduir els alumnes en la lectura digital sense que abandonin l'interès per les obres impreses.

Les investigadores de GRETEL diuen que els lectors digitals se centren en la trama i no es fixen en la construcció dels relats.

Mireia Manresa i Neus Real són professores del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials i membres de GRETEL, un Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la UAB, dirigit per la doctora Teresa Colomer, que es dedica a la recerca sobre l'ús dels llibres infantils i juvenils per als aprenentatges literaris a l'escola obligatòria.

Aquest llibre és fruit del projecte 'Literatura infantil i juvenil digital: producció, usos lectors, recepció i pràctiques docents', que es va dur a terme entre 2012 i 2015 per analitzar l'impacte dels textos, la resposta que generen en nens i adolescents i els hàbits de lectura digital a casa i a l'escola. A banda dels resultats de l'estudi, el llibre també inclou les contribucions d'alguns experts reconeguts internacionalment que plantegen estratègies didàctiques i programes formatius adreçats als docents. A més a més, el Grup de Recerca ha creat un espai web on es recomanen diverses obres digitals infantils i juvenils de qualitat.

stats