Ara Mateix

El supervisor preveu una gran desviació del dèficit de la Seguretat Social el 2016

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ( Airef), l'òrgan creat per imposició dels creditors europeus per supervisar el compliment de l'estabilitat, ha alertat aquest dimart que la Seguretat Social incomplirà els objectius de dèficit el 2016 per un ampli marge. En concret, en lloc de tenir un dèficit del 0,3%, com marca l'objectiu d'estabilitat, es podria disparar fins a un rang de l'1% a l'1,5%. La raó és la disminució de les aprotacions de l'Estat al Servei Públic d'Ocupació, que farà que no tingui superàvit, com ha passat en anys anteriors, sinó que equilibri els comptes, de manera que no compensarà el dèficit global del sistema de Seguretat Social. També hi incidirà la disminució del salaris i la baixa inflació, que disminuiran els ingressos del sistema, perquè cauran les aportacions a la Seguretat Social dels treballadors. 

Per compensar-ho, l'Airef recomana que l'Estat transfereixi diners dels pressupostos a la Seguretat Social per pagar les pensions no contributives.