Banc Sabadell obté el 2010 un benefici net atribuït de 380 milions d'euros, un 27,3% menys que l'any anterior

Banc Sabadell ha tancat l'exercici del 2010 amb un benefici net atribuït de 380 milions d'euros, un 27,3% menys que l'any anterior. Així ho ha informat el banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, alhora que indica que aquest resultat s'assoleix després de destinar 968,1 milions d'euros, un 15,6% més que en l'exercici anterior, a dotacions per insolvències i previsions.

L'exercici de Banc Sabadell s'ha caracteritzat, segons la mateixa entitat, per un fort increment dels volums de negoci i de la base de clients, així com per l'enfortiment de la posició de capital i de liquiditat, el manteniment de la qualitat de risc i un ferm lideratge en qualitat de servei. A banda cal dir que el banc sabadellenc ha adquirit el Banco Guipuzcoano i ha creat als Estats Units el Sabadell United Bank.

Els actius totals de Banc Sabadell en el tancament de l'exercici 2010 han pujat un 17,2% interanual i han sumat 97.099,2 milions d'euros. Aquests actius inclouen els saldos del Banco Guipuzcoano, un cop acabat el procés de presa de control el novembre del 2010.

A 31 de desembre del 2010, la inversió creditícia bruta a clients, sense adquisició temporal d'actius, suma 73.057,9 milions d'euros i és un 12,4% superior a la registrada al tancament de l'exercici anterior (un 0,6% sense Banco Guipuzcoano).

La ràtio de morositat sobre el total de la inversió computable és del 5,01% i es manté un any més per sota de la mitjana del sector financer espanyol. La cobertura sobre riscs dubtosos i en mora és del 56,59% i del 112,47% amb garanties hipotecàries.

El recursos de clients en balanç han crescut fins als 49.374,4 milions d'euros per la forta activitat comercial enfocada a la captació de recursos invertibles. Els dipòsits a termini han augmentat un 35,9% i els comptes a la vista un 22%. L'entitat supera els 2,1 milions de clients gràcies a l'augment de particulars (un 56% més) i empreses (un 61% més).

El patrimoni en institucions d'inversió col·lectiva com a fons i Sicav ascendia a finals d'any a 8.852,8 milions d'euros, un 3,3% menys que fa un any. Els fons de pensions creixen un 8,2%. La comercialització d'assegurances s'incrementa un 6,4%.

Més continguts de