SECTOR FINANCER

La desinversió millora la solvència de la caixa

CatalunyaCaixa ven la seva participació a Repsol i Criteria la mantén

L'entitat obté 448 milions d'euros pel seu 1,62% a la petroliera, amb unes plusvàlues de 186 milions


Criteria, el holding de participades de la Caixa, mantindrà la seva participació en Repsol, mentre que CaixaCatalunya ha iniciat la venda del seu 1,63% en un procés de col·locació accelerada que el banc UBS ha iniciat aquest matí.

En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el banc d'inversió UBS ha explicat que procedirà a col·locar un 5% del capital de Repsol YPF corresponent al vehicle d'inversió Repinves, amb el qual La Caixa i CatalunyaCaixa tenen les seves participacions en la petroliera.

UBS ha detallat que la col·locació dels 61,3 milions d'accions, aquest 5,02% del capital de la petroliera, es farà de la següent forma: Criteria adquirirà 41,4 milions, el 3,4% del capital, i el restant 1,63%, 19,8 milions, es col·locarà entre inversors professionals i qualificats a través d'un procés de col·locació accelerada.

Amb aquesta operació, es dissol Repinves, pas previ necessari per poder vendre el paquet de CatalunyaCaixa, i Criteria passa a controlar aquest percentatge de la seva participació de forma directa.

La segona caixa catalana, fruit de la recent fusió de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona (Tarragonès) i Caixa Manresa (Bages), obtindrà per aquesta operació 448 milions d'euros, als actuals preus de mercat de la companyia petroliera.

Això suposarà una plusvàlua de més de 186 milions per a l'entitat d'estalvi catalana, que està desenvolupant en els últims temps una política de venda d'actius.

Més continguts de