CRISI FINANCERA

L'instrument serveix per fer front a la crisi i a l'escassedat de liquiditat

La CE prorroga el sistema espanyol de garantia del sector financer

L'executiu europeu considera que el mecanisme és compatible amb la legislació comunitària

La Comissió Europea ha autoritzat de manera oficial una pròrroga de sis mesos, fins al 30 de juny, del sistema espanyol de garantia per al sector financer, destinat a fer front a la crisi i a l'escassedat de liquiditat. L'executiu comunitari ja va donar el seu vistiplau inicial a l'esquema espanyol al desembre de 2008 perquè considerava que la mesura "constitueix un mitjà adequat per solucionar les greus alteracions de l'economia espanyola".

La CE explica en un comunicat que el mecanisme és limitat "en temps i abast" i que pot considerar-se compatible amb la legislació europea. El sistema de garantia espanyol cobrirà, a canvi d'una remuneració, l'emissió de pagarés, bons i obligacions admesos al mercat secundari oficial a Espanya. El pressupost total de l'esquema previst el 2008 està limitat a 100.000 milions d'euros, que podrien augmentar fins a 200.000 milions si les condicions del mercat així ho exigeixen. Només els bancs solvents tenen accés al sistema de garantia.

El sistema conté elements d'ajuda estatal, però estableix diverses condicions dirigides a garantir que la intervenció de l'Estat sigui proporcionada, limitada als instruments necessaris i adequada per assolir aquest objectiu. En especial, el sistema preveu un accés no discriminatori, ja que està obert a totes les entitats solvents de crèdit espanyoles que tinguin com a mínim 1/1000 part del mercat creditici i sempre que els instruments garantits s'hagin emès durant els darrers cinc anys.