Espanya incompleix la legislació europea amb l'IVA reduït dels productes farmacèutics

El Tribunal de Justícia de la UE sentencia que l'Estat no pot aplicar el 10% a tot el material mèdic, només als productes que paga el consumidor final. La sentència és vinculant

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha afirmat aquest dijous que Espanya ha incomplert la directiva europea sobre l'IVA en aplicar tipus reduïts d'aquest impost a categories de béns més àmplies que les previstes en l'àmbit dels productes farmacèutics i equips mèdics.

La Cort, amb seu a Luxemburg, ha indicat en una sentència emesa aquest dijous que Espanya "ha incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut de la Directiva IVA". Aquesta normativa especifica les categories de lliuraments de béns i prestacions de serveis a les quals els estats membres poden aplicar un tipus d'IVA reduït.

Espanya aplicava el tipus reduït del 8% a aparells de diagnòstic per mesurar la pressió sanguínia, termòmetres, agulles, guants, màscares i bates mèdiques, i després de la reforma fiscal aprovada pel govern espanyol, el tipus reduït que s'aplica a aquests productes es va elevar al 10%.

El novembre del 2010, la Comissió Europea (CE) va avisar Espanya que aplicava un tipus reduït de l'IVA en categories de béns més àmplies del previst en la legislació comunitària, i va demanar que adoptés mesures apropiades per corregir la situació.

Les autoritats espanyoles van respondre a l'executiu europeu que consideraven que la llei espanyola d'IVA complia amb la normativa europea, per la qual cosa van decidir no modificar-la, fet que va dur la CE a imposar un recurs davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Només a productes acabats

En la sentència d'aquest dijous, Luxemburg considera que aplicar un tipus reduït d'IVA a les substàncies medicinals susceptibles de ser utilitzades habitualment en l'obtenció de medicaments "és contrari a la directiva IVA", que només permet aplicar-lo als productes acabats i susceptibles de ser utilitzats directament pel consumidor final.

La Cort recorda que la finalitat de l'aplicació dels tipus d'IVA reduïts és, en particular, disminuir el cost per al consumidor final de determinats béns essencials.

En aquest context, subratlla que el cost d'instrumental i material mèdic i veterinari "rares vegades serà suportat directament pel consumidor final, atès que aquests articles són principalment utilitzats per professionals de la sanitat per a la prestació de serveis que, per la seva banda, poden quedar exempts d'IVA".

La decisió d'aquest dijous és vinculant i obligarà l'Estat a apujar l'IVA d'alguns productes farmacèutics i material mèdic.