Canvi radical de Montoro: les indemnitzacions d'acomiadament només tributaran a partir dels 180.000 euros

A l'avantprojecte de llei, el govern espanyol havia establert un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat. Segons Hisenda, el 99,9% de les indemnitzacions quedaran exemptes de tributar a l'IRPF

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha assenyalat aquest dilluns que el projecte de llei de reforma fiscal elevarà el mínim exempt en la tributació d'indemnitzacions per acomiadament fins a 180.000 euros, seguint el model foral navarrès. Segons Hisenda, el canvi implica que el 99,9% de les indemnitzacions estaran exemptes de tributar a l'IRPF.

A l'avantprojecte de llei el govern estatal va establir un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat, mesura que ha estat molt criticada tant pels agents socials com per la pràctica totalitat de l'arc parlamentari, per la qual cosa Hisenda ha decidit finalment elevar l'esmentat mínim.

Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció a Sevilla per informar de la creació del consorci de la Zona Franca.