Les activitats vinculades amb el valencià aporten gairebé un 3% de l'ocupació i un 2,1% del PIB del País Valencià

L’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques ha analitzat l'impacte de la promoció de la llengua

La contribució directa de les activitats relacionades amb l'ensenyament, l'ús i la difusió del valencià ascendeix fins a 1.307 milions d'euros i 35.505 llocs de treball a temps complet. Si a aquest impacte directe s'hi suma l'indirecte i l'induït, l'aportació dels sectors lligats al valencià arriba als 2.065 milions, la qual cosa suposa el 2,1% del PIB, i 56.367 llocs de treball a temps complet, gairebé un 3% de tota l'ocupació del País Valencià. Així ho diu l'informe 'Impacte i valor econòmic del valencià', encarregat per la conselleria d’Educació a l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), que s'ha fet públic avui i que ja es pot consultar a internet. El document també es publicarà en paper i inaugurarà la col·lecció 'Rafael L. Ninyoles' que ha impulsat la Generalitat Valenciana. 

L'estudi identifica quatre grans sectors en els quals el valencià exerceix un paper determinant en la generació d'impacte econòmic. En primer lloc se situa la indústria de la llengua, que abasta les institucions lligades a l'ensenyament del valencià, tant públiques com privades, així com les empreses que ofereixen serveis de traducció i assessoria lingüística. En segon lloc trobem el sector de la cultura i els mitjans de comunicació, que inclou llibreries, editorials, discogràfiques, producció audiovisual, premsa, ràdio o televisió, entre altres activitats. Les activitats relacionades amb l'àmbit educatiu, des d'infantil fins a l'ensenyament universitari, suposen el tercer sector que inclou l'informe. Finalment, el quart es refereix als serveis per a la difusió i el coneixement del valencià que s'ofereixen des de les mateixes administracions públiques.

L'educació, el sector clau

D'aquests quatre grans grups, el sector educatiu, principalment, a l'ensenyament no universitari, és el que genera la major part de l'impacte, ja que amb 1.874 milions d'euros i 49.187 llocs de treball suposa el 90,8% de la renda i el 87,3% de l'ocupació de totes les activitats relacionades amb el valencià. 

Per la seva banda, la indústria cultural i els mitjans de comunicació concentren un 6,5% de la renda i un 10,6% de l'ocupació, la qual cosa significa 133,6 milions d'euros i 5.987 llocs de treball, entre directes, indirectes i induïts. En el cas del sector públic, les seva aportació suposa un 2,2% en termes i un 1,4% en el cas de l'ocupació, mentre que l'aportació de la indústria de la llengua és del 0,6% i el 0,8%, respectivament.

Primeres publicacions del 2019

Al llarg del 2019, a la col·lecció Rafael L. Ninyoles es publicaran els treballs 'La igualtat de les llengües en l'administració: un problema per resoldre', de Vicenta Tasa i Anselm Bodoque; 'L'ús de les llengües en la comunicació telemàtica de l'administració local', de Lluís Català i Clemente Penalva; 'Estudi de les actituds lingüístiques sobre l'educació multilingüe en la comunitat escolar al Camp de Morvedre', de Miquel Nicolàs, Francesc Jesús Hernández Dobón, Francisca Sanvicén i Carmen Rodríguez; i 'Prospecció de la situació del   valencià  i alternatives', d'Antoni Marqués.

El consell d'Educació, Vicent Marzà, ha destacat que  "el pensament crític i el rigor metodològic dels treballs" de la col·lecció han sigut "claus perquè l'administració valenciana dispose de la base de dades numèriques més completa sobre la nostra llengua i així poder programar polítiques lingüístiques que avançaren en la recuperació del  valencià" . "D'ací a uns quants anys caldrà que fem una altra radiografia, en la qual apareixeran també incloses les xifres que s'han generat en aquest sentit amb l'obertura de la ràdio i la televisió públiques valencianes", ha conclòs Marzà.

Més continguts de