Atur

Prestacions socials

Els aturats de llarga durada, renda baixa i que facin cursos de formació poden demanar des d'avui els nous 400 euros

La nova prestació substitueix els 426 euros del PRODI i es podrà cobrar un màxim de sis mesos

Els aturats de llarga durada, que tinguin rendes molt baixes i segueixin un pla de formació poden sol·licitar des d'avui un ajut de 400 euros mensuals. Entra en vigor el pla Prepara, que substitueix la prestació de 426 euros del PRODI. L'ajut es podrà cobrar durant un màxim de sis mesos, i en queden exclosos els aturats que ja haguessin rebut la prestació anterior.