Publicitat
Publicitat

La nova ajuda a aturats de llarga durada se signa aquest dilluns a Madrid

El govern espanyol i els agents socials formalitzen el pacte que garantirà 426 euros durant sis mesos a aturats sense ingressos i amb familiars al seu càrrec

La nova ajuda a aturats de llarga durada sense ingressos neix formalment aquest dilluns a Madrid amb la signatura del compromís entre el govern espanyol i els agents socials i patronals. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, té previst reunir-se amb els líders de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme –Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Joan Rosell i Antonio Garamendi, respectivament– per formalitzar l'acord.

La prestació consistirà en 426 euros mensuals durant sis mesos que podran rebre els aturats de llarga durada –més d'un any en situació de desocupació– que hagin esgotat totes les prestacions, no tinguin ingressos i tinguin càrregues familiars.

L'ajuda tindrà un cost d'entre 1.000 i 1.200 milions d'euros, elevarà la taxa de cobertura de protecció per desocupació entre set i vuit punts, fins a situar-se en el 65% a mitjans de 2015, i beneficiarà un màxim 450.000 aturats.

Mentre reben accions de formació i orientació, els aturats de llarga durada que compleixin determinats requisits cobraran aquesta ajuda, encara que l'objectiu final és que tornin al mercat laboral. Per això aquest ajut s'incardina en un programa més ampli per a l'activació laboral d'aquest col·lectiu.

Els beneficiaris subscriuran un compromís d'activitat i el servei públic d'ocupació tindrà un mes per dissenyar-los un itinerari laboral personalitzat d'acord amb les seves qualificacions. Tindran un tutor/orientador i el servei públic d'ocupació serà l'encarregat de fer-los arribar possibles ofertes d'ocupació.

L'ajuda serà compatible amb un lloc de treball per compte d'altri. Del salari que es percebi per aquesta ocupació es descomptarà l'ajuda, de manera que el cost laboral estarà cofinançat entre l'empresa i el servei públic d'ocupació.

Els possibles beneficiaris d'aquest programa són els aturats de llarga durada que hagin treballat per compte d'altri en algun moment, que estiguin inscrits com a demandants d'ocupació l'1 de desembre d'aquest any, que hagin deixat de rebre prestacions almenys sis mesos abans de sol·licitar l'ajuda incloent el Prodi, el Prepara i la Renda Activa d'Inserció (RAI), que tinguin càrregues familiars i sense cap altre tipus de rendes.

Està previst que el programa duri 15 mesos –del 15 de gener del 2015 i al 15 d'abril del 2016–, encara que tres mesos abans que finalitzi s'avaluaran els efectes que ha tingut i la seva possible pròrroga.

Més continguts de