Les ajudes per al cotxe elèctric es podran demanar a partir de dijous

La Generalitat obre el pla Moves II amb una dotació de 16 M€

El Govern, a través de l'Institut Català d'Energia (Icaen), ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat la convocatòria d'ajuts per a l'impuls de la mobilitat sostenible, dotada amb 16,1 milions d’euros i que inclou subvencions a l'adquisició de vehicles elèctrics i per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d'altres. Els ciutadans podran sol·licitar les ajudes a partir d'aquest dijous.

Són les ajudes del conegut com a pla Moves II, aprovat per l'Estat al juny i que gestionen les comunitats. L'objectiu és avançar en la descarbonització del sector del transport, tenint en compte que Catalunya és el principal consumidor d'energia final. Els quatre àmbits d'actuació són: 

  • Adquisició de vehicles d'energies alternatives: se subvencionarà amb quantitats d'entre 750 i 15.000 euros en funció de la tipologia del vehicle i tecnologia de propulsió. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 6,98 milions d’euros. Aquestes subvencions estan destinades a ciutadans, professionals, empreses, comunitats i administracions. En el cas dels vehicles lleugers elèctrics, l'ajuda pot arribar als 5.500 euros si inclou el desballestament del vehicle antic, que ha de tenir més de 7 anys. Si s'opta per no desballestar, la subvenció màxima és de 4.000 euros. Un 20% de l'import d’aquesta línia es reservarà a les tecnologies de propulsió mitjançant gas per al transport pesant, però no hi ha un ajut per als turismes de gas.
  • Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: se subvencionarà tot tipus de recàrrega –vinculada o domèstica, convencional, semiràpida i ràpida– tant per a particulars com per a empreses i administracions. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 5,64 milions d’euros. Els ajuts cobriran des del 30% fins al 40% de la despesa segons beneficiari, amb un màxim de 100.000 euros.
  • Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques: està orientada a administracions, empreses i institucions i comptarà amb una dotació de 480.000 euros. L'ajut cobreix fins a un 30% de la despesa, amb un màxim de 100.000 per sol·licitud.    
  • Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina d’empreses: pretén incentivar les empreses o centres de treball (polígons industrials i altres) a aplicar mesures que formin part dels seus plans de transport o de desplaçament, i comptarà amb una dotació d’1,61 milions d’euros. Els ajuts cobriran des del 40% fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 500.000 euros. Incorpora algunes novetats respecte a la convocatòria de l'any anterior. S'obre la possibilitat que els ajuntaments utilitzin les ajudes per realitzar adaptacions ràpides que els permetin respondre a les necessitats de mobilitat sorgides per la pandèmia, com podria ser la conversió de carrils convencionals en carrils bici o crear espais reservats per als vianants. També es permet que la Generalitat es reservi una partida per a inversions directes en l'àmbit de la mobilitat sostenible, que en aquest cas ascendirà a 1 milió d’euros. 

La convocatòria tindrà en compte l'ordre d’entrada de les sol·licituds, de manera que l'adquisició d’un vehicle no garanteix disposar de l'ajut. Només es podran demanar per a les operacions formalitzades a partir de la publicació al DOGC de la convocatòria, excepte en el cas de vehicles lleugers per a persones físiques no professionals, en què la data a tenir en compte és el 17 de juny, quan el govern espanyol va aprovar el pla Moves II.

Els recursos d'aquestes ajudes procedeixen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica –és a dir, dels consumidors– i creat a instàncies de la Unió Europea perquè els estats contribueixin a la transició energètica. A l'Estat, aquests recursos es gestionaven des de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), i aquest és el segon any que es gestionen des del territori després que el Govern va reclamar la gestió via recursos al Tribunal Constitucional, que han resolt favorablement per als interessos de la Generalitat.