Economia 06/09/2019

Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb menys treballadors públics

Els concerts publico-privats en sanitat o educació afavoreixen la baixa contractació de funcionaris

Leandre Ibar
2 min
Només el 8% dels empleats públics catalans treballa per a l'Estat

BarcelonaCatalunya és la comunitat autònoma amb menys funcionaris per cada mil habitants, així com amb un pes més baix dels treballadors públics sobre el total de la població en actiu, segons un informe de la patronal Pimec elaborat amb les últimes dades publicades del govern espanyol.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

El gener del 2019 Catalunya tenia 319.000 empleats públics, que representen un 12,9% del total de funcionaris al conjunt d'Espanya, incloent-hi totes les administracions: locals, autonòmiques, estatal i universitats. Aquesta xifra suposa el 9,3% del total de treballadors catalans amb feina, i fa que Catalunya sigui la comunitat amb un pes més baix del sector públic en l'ocupació, ja que la mitjana espanyola és del 13,9%.

En comparació amb el total de la població, Catalunya torna a ser el territori de l'Estat amb menys funcionaris, només 41,3 per cada mil habitants, lluny del màxim, que es dona a Extremadura, amb 84,5. Tant en comparació amb la població com amb els ocupats, el País Valencià i les Illes Balears són les comunitats que segueixen Catalunya en menor nombre de funcionaris.

La principal raó que esgrimeix l'estudi de Pimec per explicar les dades és la forta presència de concertació de certs serveis públics essencials que a altres indrets d'Espanya s'ofereixen directament per part de les administracions. "El baix pes dels empleats públics a Catalunya es correspon en bona part al singular i estès sistema de concerts" entre els sectors públic i privat, explica l'informe. D'aquesta manera, "operadors privats presten serveis de manera concertada i finançada per l'administració", un sistema que "té els seus màxims exponents en l'educació i la sanitat".

Segons Pimec, aquesta col·laboració público-privada "té una llarga tradició a Catalunya" i, a parer de la patronal, "es valora com d'una considerable eficiència".

Per administracions, la Generalitat dona feina al 55,1% dels empleats públics establerts a Catalunya, mentre que els ens locals –ajuntaments, consells comarcals, diputacions– tenen contractats el 28%. Les universitats aporten el 8,8% del total de funcionaris, i l'administració de l'Estat, el 8,1%. En aquest sentit, destaca que la mitjana espanyola de funcionaris estatals, del 19,7%, és més del doble que la proporció a Catalunya.

En nombres absoluts, l'Estat té 25.800 empleats a Catalunya; la Generalitat, 174.600; les administracions locals, 88.600, i les universitats, 27.800. Des del 2013, l'administració estatal ha reduït els treballadors un 14,7% a Catalunya, mentre que el govern català ha contractat un 5,7% més d'empleats. Les universitats també han augmentat el total de treballadors, en un 8,8%, però els organismes locals són els que més han contractat, amb un 28% més de funcionaris que sis anys enrere.

stats