Publicitat
Publicitat

El calendari

Les 32 condicions que imposa Europa

L'acord pel rescat estableix fins a 32 mesures que Espanya haurà de complir a canvi que els seus bancs rebin ajuda financera. Les condicions són tant per a les entitats rescatades com -en alguns casos- per a tot el sector. Tot seguit, les principals.

Aportar dades que permetin supervisar el sector bancari

Durant aquest mes de juliol, Espanya haurà de donar informació a canvi del primer tram del rescat, de 30.000 milions d'euros.

Plans de reestructuració per al primer grup de bancs

Les entitats ja nacionalitzades hauran de comptar amb un pla de reestructuració a mitjans d'agost.

Completar el test d'estrès de cada entitat financera

Al setembre s'ha d'haver completat l'examen individual als bancs espanyols que estan fent diverses firmes auditores.

Reforma reguladora sobre transparència

A finals de setembre s'haurà de presentar una reforma per imposar més transparència a les entitats financeres.

Presentació dels plans de recapitalització dels bancs

Les entitats hauran d'anunciar a principis d'octubre com pensen captar el capital que els tests d'estrès determinin que necessiten.

Creació d'un 'banc dolent' a la tardor

El memoràndum estableix que després de l'estiu s'aprovi la legislació necessària per crear un banc dolent que sigui "plenament operatiu" el mes de novembre.

Reduir les participacions que les caixes tenen als bancs

A finals de novembre, el govern espanyol haurà d'aprovar noves lleis que "aclareixin" el rol que les caixes d'estalvis tenen com a accionistes dels bancs. L'objectiu final és "eventualment" reduir les participacions que aquestes caixes tenen als bancs. Això afecta entitats com La Caixa i Banco Mare Nostrum. També cal presentar plans per si cal treure a la borsa alguna de les entitats que hagin rebut ajudes públiques.

Incompatibilitats entre els directius de les caixes

També al mes de novembre l'estat espanyol haurà d'adoptar mesures que introdueixin normes d'incompatibilitat entre els equips directius de les caixes d'estalvis i els bancs que aquestes caixes controlen. Això afecta molt directament entitats com La Caixa i CaixaBank, que comparteixen equips directius.

Emissió de deute per als bancs amb menys problemes

A finals de desembre s'emetran els bons contingents convertibles (coneguts com a cocos ) per finançar les entitats amb menys problemes de capital. Els cocos tenen la particularitat de convertir-se en accions quan el nivell de capital de l'entitat afectada baixa per sota del mínim exigit.

Transferències de poder del govern al Banc d'Espanya

Abans de final d'any el govern espanyol transferirà al regulador la seva capacitat sancionadora i de donar llicències.

Nous límits al deute subordinat dels bancs

A finals del mes de febrer es proposaran noves lleis per limitar la venda que els bancs fan de deute subordinat a clients no qualificats.

Més continguts de