DEU ANYS DE CRISI

La crisi i la 'recuperació', en gràfics

La caiguda de Lehman Brothers va sumir les economies occcdentals en una profunda crisi financera. Però, mentre que els Estats Units van recuperar-se ràpidament, Europa, Espanya i Catalunya van recaure en la recessió per culpa de l’anomenada "crisi de l’euro", que va retardar la recuperació