DEUTE

Setmana crucial en els mercats de deute públic

La cotització del deute espanyol es manté estable

La prima de risc se situa sobre els 270 punts bàsics

La prima de risc espanyola, que es mesura amb el diferencial del bo espanyol a deu anys i el bo alemany del mateix termini, es manté estable sobre els 270 punts bàsics a l'obertura del mercat de deute públic.

Malgrat que la rendibilitat del bo espanyol ha augmentat des del 5,572% d'ahir al 5,585% d'avui, la del bo alemany també repuntava, des del 2,872% al 2,878%.

La prima de risc de Grècia, que avui celebra una subhasta de deute, es manté estable a l'inici de la jornada als 941 punts bàsics.