Les diferències en despesa social entre autonomies arriben gairebé al 60%

Un estudi conclou que només un terç de les desigualtats s'explica per les necessitats de les diferents regions

Les diferències entre comunitats autònomes en despesa social per habitant (educació, sanitat i protecció social) arriben gairebé al 60%, tot i que les necessitats dels diferents territoris només expliquen un terç d'aquesta desigualtat.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi 'Serveis públics, diferències territorials i igualtat d'oportunitats' elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). Els autors d'aquest informe han destacat que les diferències s'expliquen per raons històriques i polítiques, com ara el foralisme del País Basc i Navarra o la valoració que es va fer de les competències transferides.

La distància entre comunitats autònomes en despesa per habitant arriba als 55 punts percentuals en el cas de l'educació, a 37 en la sanitat i 87 en la protecció social, que inclou pensions, atur, dependència i serveis socials. Per atenuar aquestes desigualtats, els autors de l'estudi defensen que es creï un fons de provisió per aquests serveis públics fonamentals, similar al fons de pensions que ja existeix.

 

Més continguts de