Podem exigeix a Sánchez mesures fiscals per recaptar 10.400 M€ més

Proposa un SMI de 1.000 euros, l'impost a la banca i la regulació del preu del lloguer i de la llum

El partit de Pablo Iglesias té clar que pot pressionar el PSOE per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat del 2019. I aquest dilluns els líders de Podem han exposat la llista de propostes o exigències per a la negociació pressupostària, la majoria de les quals passen per un augment dels impostos a les rendes més altes i del capital o grans empreses i reduir els dels treballadors. "No demanem la lluna, sinó que la justícia fiscal a Espanya s'acosti a la mitjana europea", ha dit Iglesias. En total, calculen que les seves mesures permetrien recaptar uns 10.400 milions d'euros cada any. 

Aquestes propostes tenen diferents vies: fiscal, d'habitatge, energia, igualtat de gènere i pensions. La majoria ja s'havien anat sabent al llarg de les reunions que s'han mantingut en les diferents taules de negociació entre els ministeris implicats del govern espanyol i els representats de Podem. Aquestes són les principals propostes econòmiques de Podem, segons el document presentat aquest dilluns. 

Impostos

 • Reducció de la quota als autònoms que guanyen menys.
 • Baixada de l'impost de societats a les pimes (microempreses) i augment del tipus efectiu al 15% a les grans corporacions.
 • Impost a la banca per recuperar el rescat bancari: un impost "temporal" de cinc anys que consisteix a augmentar 10 punts percentuals el tipus impositiu de societats per a les entitats financeres (Sánchez es va fer enrere de la proposta).
 • Un impost a les transaccions financeres (0,2%) que també afecti els productes derivats amb un 0,02% (els més especulatius). 
 • Eliminació de l'exempció de l'IBI a l'Església. 
 • Baixada de l'IVA als productes de primera necessitat: productes d'higiene femenina i de cura dels animals domèstics. 
 • Augment de l'IRPF a les rendes superiors a 120.000 euros bruts l'any. (El govern espanyol ja ha dit que ho faria a partir de 140.000 euros.)
 • Taxa a les grans empreses digitals: impost del 3% sobre la seva facturació a Espanya.
 • Un impost extraordinari a les grans fortunes: impost d'un 1% sobre el patrimoni de les persones que tenen més de 10 milions d'euros. 
 • Eliminació de les exempcions fiscals a les socimis i aplicació d'un tipus del 20%. 

Pensions

 • Revalorització per llei de les pensions amb l'IPC.
 • Eliminació del copagament farmacèutic als pensionistes.

Lloguer

 • Límit a les pujades abusives del preu del lloguer.
 • Obligació als grans propietaris d'oferir els seus pisos a un preu "assequible".
 • Ampliació de la durada mínima dels contractes de lloguer: entre 5 i 10 anys segons si el propietari és una persona física o una persona jurídica.
 • Ampliació del parc públic d'habitatge de lloguer social. 

Salaris i precarietat

 • Establiment d'un salari mínim de 1.000 euros al mes (actualment és de 735,9 euros mensuals). 
 • Derogació de la reforma laboral (el PSOE va dir que renunciava a fer-ho via decret llei).
 • Eliminació de la bretxa salarial entre homes i dones. 
 • Recuperació del subsidi d'atur als 52 anys (el PSOE ja va dir que ho impulsaria).

Energia

 • Pla de rehabilitació d'habitatges per aconseguir que siguin més eficients en l'àmbit energètic. 
 • Creació d'una tarifa "assequible" per a primeres residències. 
 • Millora del bo social per a les famílies vulnerables. 
 • Reducció dels privilegis a les elèctriques: aplicació d'un recàrrec de "sobreretribució" segons els augments de la llum. 
 • Nacionalització de Red Eléctrica i eliminació d'obstacles a les renovables. 

Quina és la recaptació anual prevista de cada mesura?

 • Impost a la banca: 1.000 M€
 • Impost a les transaccions financeres: 1.200 M€
 • Impost de societats: 4.000 M€
 • IRPF: 1.000 M€
 • Impost a les tecnològiques: 1.200 M€
 • Aplicació de l'IBI a l'Església: 500 M€
 • Impost extraordinari a les grans fortunes: 1.500 M€

Total: 10.400 M€