Publicitat
Publicitat

ELS EFECTES DE LA CRISI

El patrimoni financer inclou les accions, els dipòsits i la renda fixa

Les famílies perden un 10% de riquesa per la caiguda de la borsa

Les famílies fugen de la borsa. La inversió en accions cau un 20% en un any. L'estalvi en efectiu i en dipòsits bancaris va aguantar fins al juny del 2011, però la riquesa financera s'ha desplomat un 10%.

La diferència entre els actius financers (accions, dipòsits i valors de renda fixa) i els préstecs concedits mostra el grau de riquesa d'una família. Les dades del Banc d'Espanya, que no inclouen el patrimoni immobiliari, corresponents al primer trimestre, mostren que aquesta riquesa financera va caure en 86.274 milions d'euros, un 9,95%, respecte al març del 2011.

Aquesta reducció es basa en la fugida dels inversors minoristes de la borsa. El pressupost familiar als mercats de renda variable s'ha reduït un 20% en els últims 12 mesos que acaben el març passat. L'estadística del banc regulador no distingeix si es tracta de la pèrdua de valor a la borsa o bé si la raó és la pura venda d'accions. En tot cas, la davallada només es va compensar parcialment fins al juny del 2011 pel creixement dels dipòsits i de diners en efectiu.

Així, durant el primer trimestre de l'any passat la riquesa en aquesta mena de productes va créixer un 4,8% i en el segon un 11,23%, gràcies al creixent esforç estalviador. Amb tot, la tendència es va estroncar de cop a partir del juny de l'any passat, conforme avançava l'estancament de la demanda interna i el consum, segons informa Efe. Tot plegat, les famílies comptaven en dipòsits amb un total de 846,2 milions el març passat, respecte als 868,9 milions d'un any abans, cosa que representa una disminució de prop del 3%.

Préstecs

A l'altra cara de la moneda, la que fa referència als passius financers (préstecs a curt i a llarg termini i crèdits comercials), s'hi va observar en el mateix període una caiguda del saldo, des dels 949.004 milions del primer trimestre del 2011 fins als 922.726 milions del març passat. Queda clar que la reducció de l'activitat creditícia de tota mena és la clau per entendre la caiguda de la xifra de préstecs vius.

L'Associació Espanyola de la Banca (AEB) també va donar a conèixer ahir l'informe de balanços de les entitats financeres del maig passat. Els dipòsits de clients es van situar en els 640.584 milions a finals d'aquell mes, cosa que va suposar una caiguda del 7,1%. Els crèdits van mostrar una evolució molt similar a la que es desprèn de les dades del Banc d'Espanya del primer trimestre. Segons la patronal bancària, la disminució va ser del 2,2% en els primers cinc mesos de l'any.

La clara tendència a la baixa dels dipòsits contrasta amb el saldo creixent experimentat fins al maig del 2011, xifrat en el 7,7%. Fins al mateix mes, el nivell de crèdits es va mostrar gairebé pla, amb un petit repunt del 0,6%.

Finalment, l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes (Adicae) va tornar a demanar ahir la supressió de les denominades "clàusules terra" de les hipoteques, que impedeixen aprofitar una situació com l'actual caiguda dels tipus d'interès de l'Euríbor.

Més continguts de