Finances personals
Economia  /  Finances personals 17/09/2022

La furgoneta elèctrica surt a compte

La inversió inicial per a la compra supera la del vehicle amb motor d’explosió, però s'amortitza el sobrecost

3 min
Un carregador de cotxe elèctric.

BarcelonaEn una situació d’emergència climàtica cal impulsar al màxim la descarbonització del transport. A les grans ciutats, i més amb l’auge del comerç electrònic, cada cop hi ha més furgonetes de repartiment. Empreses i autònoms es fan aquesta pregunta quan han de renovar les flotes: ¿surt a compte passar-se al vehicle elèctric o val més la pena comprar furgonetes tradicionals?

Per respondre s’han d’analitzar els diferents factors financers de tota la vida del vehicle: inversió inicial, fiscalitat, assegurances, manteniment i cost per quilòmetre. I veure quin és el valor residual del vehicle un cop acaba la seva vida útil. La primera impressió és que comprar una furgoneta elèctrica requereix una inversió inicial molt més alta que la del motor d’explosió, però el que s’ha pagat de més es pot recuperar d’una manera ràpida, si es té en compte el menor cost per quilòmetre i un manteniment molt més barat.

L’empresa catalana Circontrol ha fet alguns càlculs. El punt de partida seria una furgoneta nova, utilitzada durant cinc anys seguits i només per a ús professional, durant 288 dies a l’any (els laborables), cosa que comporta més de 28.000 quilòmetres anuals recorreguts. Es calcula un consum del 16 kWh en ciutat i 20 kWh en autopista, i que un 90% de les recàrregues de la bateria es fan a l’aparcament de l’empresa i un 10% en carregadors públics.

Les diferències de cost
Dades en euros

Furgoneta de combustió

Furgoneta elèctrica

Preu de compra

23.000

39.000

Descompte per vehicle ecològic

7.500

Cost del punt de recàrrega

4.500

3.150

Subvenció MOVES

23.000

32.850

Inversió total

Assegurança anual

750

750

1.400

840

Manteniment anual

Valor residual del vehicle

(5 anys)

7.590

11.025

Combustible (5 anys)

43.656

34.419

0,303

0,239

Cost per quilòmetre

Furgoneta de

combustió

Furgoneta

elèctrica

Preu de compra

23.000

39.000

Descompte per

vehicle ecològic

7.500

Cost del punt

de recàrrega

4.500

3.150

Subvenció MOVES

23.000

32.850

Inversió total

Assegurança anual

750

750

1.400

840

Manteniment anual

Valor residual

del vehicle (5 anys)

7.590

11.025

Combustible (5 anys)

43.656

34.419

0,303

0,239

Cost per quilòmetre

Furgoneta de

combustió

Furgoneta

elèctrica

Preu de compra

23.000

39.000

Descompte per

vehicle ecològic

7.500

Cost del punt

de recàrrega

4.500

3.150

Subvenció MOVES

23.000

32.850

Inversió total

Assegurança anual

750

750

1.400

840

Manteniment anual

Valor residual

del vehicle (5 anys)

7.590

11.025

Combustible (5 anys)

43.656

34.419

0,303

0,239

Cost per quilòmetre

Malgrat l’increment del preu de la llum, la major part de la recàrrega es fa en les instal·lacions de l’empresa, amb tarifa industrial i nocturna. S’ha de tenir en compte, a més, que el preu dels carburants també ha pujat. Segons els càlculs reflectits en l’estudi, el cost per quilòmetre per a una furgoneta de motor de combustió seria de 0,303 euros, mentre que en el cas de la furgoneta elèctrica quedaria en només 0,239. La diferència, 2.930 euros a l’any. En els cinc anys de vida calculats, la despesa en combustible d’una furgoneta de motor de combustió s’enfilaria fins als 43.656 euros, mentre que en el cas de la furgoneta elèctrica es quedaria en 34.419. És a dir, l’estalvi per la diferència de combustible serien 9.237 euros en els cinc anys a favor del vehicle elèctric. 

És cert que comprar una furgoneta amb motor de combustió és molt més barat que comprar-ne una d'elèctrica. La primera té un cost mitjà de 23.000 euros, mentre que la segona puja a 39.000. Això sí, una furgoneta elèctrica té alguns avantatges, com la subvenció pel vehicle elèctric de 7.500 euros i del pla MOVES, uns 3.150.

També hi ha les despeses fixes. L’assegurança, tant en un cas com en l’altre, es pot calcular en 750 euros anuals. Però el manteniment del vehicle elèctric és molt inferior, uns 840 euros a l’any, quan en el cas del vehicle de combustió interna són aproximadament uns 1.400 euros anuals.

L’inconvenient en el cas del vehicle elèctric és la necessitat d’instal·lar un punt de recàrrega, que a l’estudi es calcula un cost d’uns 4.500 euros.

Manteniment: un 40% menys

És a dir, el vehicle elèctric és més car i, a més, cal invertir en el punt de recàrrega. Però a l’altre plat de la balança hi ha alguns avantatges: un estalvi important en combustible (més de 9.200 euros en cinc anys) i una menor despesa en manteniment, un 40% menys. Però a més, s’hi suma un últim avantatge. El valor residual del vehicle elèctric és molt més alt que el del motor de combustió. L’estudi calcula que després de cinc anys des de la compra, la furgoneta elèctrica té un valor d’11.025 euros, mentre que la tèrmica val molt menys, 7.590. I un últim avantatge. Amb el vehicle elèctric no hi ha problemes per accedir a zones amb trànsit restringit, per exemple les zones de baixes emissions.

stats