Economia 27/02/2018

La Generalitat dispara un 11,74% els ingressos tributaris

La recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 12,35%

Xavier Grau
3 min
Els registradors protesten contra  la Hisenda catalana

BarcelonaLa millora de l'economia i especialment del sector immobiliari va disparar els ingressos tributaris de la Generalitat l'any 2017 fins als 21.841,8 milions d'euros, xifra que és un 11,74% superior a la de l'any 2016 i un 5,2% superior al que s'havia previst als pressupostos de l'exercici, segons l'informe trimestral de tributs de la Generalitat publicat pel departament de Vicepresidència i Economia.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

La recaptació ha augmentat en tots els impostos: els propis i cedits que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya; els tributs gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat i no subjectes a bestretes del sistema de finançament, i els impostos gestionats per l'Estat i subjectes a bestretes del sistema de finançament.

Aquest últim paquet, els impostos gestionats per l'Estat i subjectes al sistema de finançament, continua sent la primera font d'ingressos, ja que dels 21.841 milions recaptats en van aportar 18.201 milions, el 83,4% del total. En aquest cas, la recaptació va créixer un 11,9% respecte a l'any anterior i va superar un 5,8% el que s'havia previst en els pressupostos. L'impost sobre la renda va aportar 9.092 milions, l'IVA 6.700 milions i els impostos especials 2.408 milions.

Aquest impostos demostren la millora de la situació econòmica, amb un augment del 12,22% de l'IRPF i un 13% de l'IVA, mentre que en el cas dels impostos especials -tabac, alcohol, hidrocarburs, electricitat i altres consums- l'increment va ser de només 7,78% i es va quedar dos punts per sota del que s'havia previst en els pressupostos.

En l'augment total dels impostos que formen part del sistema de finançament tenen un pes especialment important els 1.008 milions d'euros de la liquidació del finançament del 2015, que es van cobrar al mes de juliol.

Respecte als impostos que recapta l'Estat i transfereix a la Generalitat, i que no estan subjectes a les bestretes del sistema de finançament, la recaptació va pujar a 3.641 milions d'euros. Això suposa un increment del 10,95% respecte a l'any anterior i una recaptació 2,2 punts per sobre del que s'havia previst als pressupostos. Aquests impostos -sobre els dipòsits en entitats de crèdit, sobre el tipus autonòmic d'hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport i sobre el joc online- van aportar el 16,57% dels ingressos tributaris.

L'ATC recapta el 12,35% més

Respecte als impostos propis i cedits que gestiona directament la Generalitat mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), la recaptació va augmentar un 12,35% respecte a l'any anterior, fins als 3.254 milions d'euros. Aquesta xifra significa un 14,9% de tots els ingressos tributaris de la Generalitat.

Gran part de l'augment es deu a l'impuls del sector immobiliari, ja que l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats -el més important en volum, ja que aporta quasi un 9% dels ingressos tributaris- va augmentar un 17,89% respecte a l'any anterior, fins als 1.948 milions d'euros, xifra que se situa quasi 11 punts per sobre del que s'havia pressupostat.

I malgrat que en volum és poc important, ja que són poc més de 123 milions d'euros (el 0,56% del total), els ingressos tributaris per impostos propis de la Generalitat van augmentar quasi el 50%. Destaca l'augment del 60% de l'impost sobre pisos buits, que aporta 18,4 milions, i l'impost sobre estades turístiques, que s'aplica ja a les estades en pisos turístics i als creueristes amb una estada inferior a 12 hores, i que aporta en total 52,2 milions, un 10,19% més.

L'impacte del Constitucional

Els tributs propis creats per la Generalitat el 2017, el de begudes ensucrades i el de risc mediambiental d'elements radiotòxics, van aportar 22,7 i 7,4 milions, respectivament, una xifra inferior al que s'havia previst, ja que no correspon a un exercici sencer perquè el primer va entrar en vigor l'1 de maig, i el segon, l'1 d'abril.

L'informe de tributs destaca l'impacte de les sentències del Tribunal Constitucional (TC) que han anul·lat impostos, especialment la de l'impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques, és a dir, l'impost que havien de pagar les operadores de telecomunicacions. Aquesta sentència del Constitucional ha obligat a retornar -amb interessos- totes les quantitats recaptades fins al 6 de juliol del 2016, data de la sentència, xifra que puja a 27,4 milions d'euros.

stats