Economia 30/04/2021

Hipoteques a tipus fix: les més barates, als bancs online

Els préstecs amb un interès estable són ara els preferits per les entitats

3 min
mapa

BarcelonaLa banca online s'endú, de moment, la batalla de preus al mercat d'hipoteques a tipus fix. Entitats noves i que treballen eminentment a través d'internet són les que ofereixen les millors ofertes, especialment si es miren els tipus d'interès.

La guerra de condicions i preus ha portat noves ofertes al mercat, moltes liderades per la banca per internet. La més atractiva pel que fa a interès és la de Coinc, un operador online d'hipoteques, amb un TAE de l'1,6%. El fet que Coinc no sigui un banc fa que no posi altres condicions, com sí que fa, per exemple, Evo, que té una oferta amb el mateix interès però per obtenir-lo cal domiciliar a l'entitat una nòmina de 600 euros mensuals o superior i contractar una assegurança de llar.

Molt a prop hi ha, amb un 1,64%, Openbank, una altra entitat digital, que en aquest cas només demana uns ingressos al compte corrent de 900 euros al mes. Targo Bank ofereix un 1,86% amb assegurança de vida i d'habitatge i domiciliació de nòmina.

Les entitats tradicionals han entrat al joc, però no arriben a rebaixar el TAE tant com els bancs digitals. El basc Kutxabank és l'únic que el deixa per sota del 2%, amb un 1,93%, mentre que Caixa d'Enginyers i BBVA es queden en el 2,1%. En tots els casos, a més, imposen la contractació de productes financers o altres condicions per obtenir les reduccions dels interessos.

El sector bancari espanyol es troba ara per ara immers en una nova guerra hipotecària. El mercat per a préstecs destinats a la compra d'habitatge ha sigut tradicionalment una de les principals fonts d'ingressos de la banca, i s'ha vist revolucionat per dos factors: en primer lloc, els baixos tipus d'interès a la zona euro. En segon, la irrupció de noves entitats altament digitalitzades que estan aconseguint fer-se un forat en el sector gràcies a productes molt competitius.

En un context de tipus baixos, de fet, les entitats online tenen un avantatge competitiu respecte als bancs més tradicionals, que és que no tenen una immensa estructura de costos –personal, lloguer d'oficines– i, a més, ja han nascut amb les condicions actuals de tipus negatius i una clientela cada cop més propensa a fer tràmits bancaris online. Això els evita moltes despeses i haver de dedicar esforços a la transformació digital, la qual cosa els proporciona més marge per jugar amb els preus.

La guerra de preus, com va detallar l'ARA recentment, ha afectat també les hipoteques a tipus variable. I, igual que en aquell cas, en la majoria d'ocasions les condicions de les hipoteques fixes es veuen afectades per condicionants posats pel banc per obtenir una rebaixa de l'interès. Així doncs, també és habitual que els clients puguin pagar menys a canvi de domiciliar la nòmina a l'entitat, contractar assegurances de llar o de vida, o invertir una quantitat mínima de diners cada any en un pla de pensions.

Un producte a l'alça

Segons dades recents de l'Institut Nacional d'Estadística, actualment les hipoteques de tipus fix ja representen més de la meitat dels préstecs que es concedeixen a Espanya per a l'adquisició d'habitatges. La raó és la mateixa que explica l'auge de la banca online: els tipus baixos. Amb l'Euríbor negatiu i el Banc Central Europeu advertint que no té cap previsió d'augmentar els tipus en els pròxims anys, els bancs intenten que els clients optin per préstecs amb un interès que normalment és una mica més elevat que el de les hipoteques variables, però que no varia amb el temps.

Ara bé, des d'un punt de vista del client, ¿és una bona elecció optar per una hipoteca variable? La resposta, com passa sovint, és que depèn. Aquesta vegada del que depèn és sobretot de la durada del crèdit. Si el crèdit és curt, per exemple de deu anys o menys, segurament el més encertat és apostar pel tipus variable, ja que –si fem cas als presidents dels bancs centrals– els interessos es mantindran al 0% o quasi al 0% com a mínim durant un parell o tres d'anys i quan pugin no hauria de ser de manera brusca.

No obstant, la majoria d'hipoteques són notablement més llargues, de 25, 30 o fins i tot 40 anys de durada. En aquest cas, és absolutament impossible preveure quin serà l'interès o la política del BCE a deu o vint anys vista, per la qual cosa pot ser una bona idea tancar un préstec amb un tipus fix, ara que estan baixos, per poder-lo mantenir en cas que en un futur creixin molt els tipus.

En qualsevol cas, com en qualsevol préstec, és important recordar que els bancs han de publicitar tant el tipus d'interès nominal, el TIN, com el TAE, que és el que interessa en realitat al client, ja que inclou altres conceptes, com ara comissions, i per tant és el que es paga realment.

stats