Els costos salarials creixen menys d'una tercera part que el PIB al segon trimestre

Les dades de l'Idescat constaten que es va produir un augment interanual del 0,9%

El creixement econòmic i les millores salarials continuen anant descompassades. Mentre que el PIB va superar totes les previsions i al segon trimestre va créixer a un ritme del 3,9%, l'Idescat ha mostrat avui que els costos salarials a Catalunya van créixer al segon trimestre un 0,9%. Els costos laborals, que inclouen també impostos i cotitzacions vinculats al salari- van créixer el segon semestre un 1,1%.

Aquest augment suposa a més a més una pèrdua de poder adquisitiu, ja que la inflació interanual del passat mes de juny se situava al 2,4%. L'estadística situa la millora dels salaris fins i tot per sota de l'objectiu pactat per patronals i sindicats aquest any, un 2% assegurat més un punt addicional en funció del comportament de l'empresa.

El sector turístic és el que pitjor paga, segons les dades de l'Idescat. Al segon trimestre d'aquest pany assumia una despesa de 2.098 euros per treballador i mes. El cost laboral va experimentar durant l'inici de la campanya estival una caiguda del 0,4%. El cost salarial mitjà se situava en 1.565 euros.

Aquest sector laboral assumia una despesa inferior al cost laboral mitjà per treballador i mes, que va ser de 2.804,7 euros. Al sector de les tecnologies de la informació (TIC) aquesta xifra ascendia fins als 4.236,6 euros, uns costos que han pujat un considerable 14,8%, que mostra les tensions existents al sector per equilibrar la gran demanda de treballadors i l'oferta existent. Al sector de la cultura, l'augment dels costos laborals va ser del 8%, i va escalar fins als 2.098 euros.

Segons les estadístiques fetes públiques aquest dimarts, el nombre de llocs de treball vacants va ser de 24.022, un 24% més que fa un any. El sector serveis concentra un 87%.