FINANCES PERSONALS

Com pagar el lloguer si m’han caigut els ingressos pel covid-19

Generalitat i Estat tenen ajudes provisionals mentre duri la pandèmia

“No puc pagar el lloguer. Què faig?” En els pròxims mesos aquesta pregunta es farà molt freqüent. La crisi del covid-19 s’allargarà i es pot notar fins al 2022. Això vol dir que el nombre de famílies amb dificultats per afrontar el lloguer serà cada vegada més elevat. Què es pot fer, si no es tenen recursos per pagar?

Comencem amb el moment actual, és a dir, amb el país encara sota una situació d’estat d’alarma que es pot allargar unes quantes setmanes més. Si vivim en un pis propietat de la Generalitat, es pot reclamar una moratòria mentre duri el confinament. Els pagaments que no es facin, es pagaran fraccionadament amb les dotze mensualitats següents.

A aquesta mesura, el Govern n’ha afegit una altra que afecta els pisos d’altres administracions (per exemple, ajuntaments) o d’empreses que tinguin més de deu habitatges en lloguer. En aquest cas no hi ha ajudes però sí sol·licituds regulades per la Generalitat de moratòria del pagament. Cal tenir clar que, com en el cas dels pisos de la Generalitat, l’ajuda, que es pot demanar fins al 2 de juliol, representa un ajornament, no una condonació.

Per tenir dret a la sol·licitud, les famílies han de complir dos requisits: primer, sumar uns ingressos conjunts de menys de 1.613 euros mensuals (ampliables fins a un màxim de 2.689 euros en llars amb persones amb discapacitats i dependències) i que el lloguer representi més del 33% dels ingressos de la família. I, en segon lloc, que els membres de la llar o estiguin a l’atur o bé hagin patit disminucions d’ingressos per ERTO, cessament d’activitat (en cas d’empresaris i autònoms) o altres situacions derivades del covid-19.

Segons la normativa catalana, si es compleixen aquestes dues condicions, el propietari de l’immoble pot triar entre reduir a la meitat el lloguer mentre duri l’estat d’alarma i fins a quatre mesos més un cop s’aixequi, o bé acceptar una moratòria del pagament mentre duri l’estat d’alarma allargable quatre mesos addicionals. Però el propietari pot no respondre a la petició i directament no acceptar cap d’aquestes opcions, de manera que es mantingui l’obligació de pagar cada mes.

En aquest cas es pot demanar accés a un microcrèdit de l’Institut de Crèdit Oficial. Aquesta ajuda permet obtenir un préstec amb un interès del 0% d’un màxim de 900 euros al mes durant sis mesos per pagar el lloguer. Cal reunir condicions similars a les marcades per la Generalitat: la quota ha de superar el 35% dels ingressos mensuals de la llar, que no poden ser superiors als 2.743 euros i han d’haver-se reduït per culpa de la pandèmia.

La tornada a la normalitat

Aquests programes públics han de desaparèixer quan acabi l’estat d’alarma, per la qual cosa els pagaments de lloguer seran obligatoris. Es mantindran, en principi, les ajudes que hi havia abans de l’esclat del covid-19, destinades a famílies o a persones de més de 65 anys en risc d’exclusió social. Es tracta de prestacions per pagar lloguers inferiors als 750 euros mensuals (900 euros en algun cas de família nombrosa) atorgades per la Generalitat.

“No puc pagar el lloguer. Què faig?”. Malauradament en els propers mesos aquesta pregunta retòrica serà més freqüent del que ho ha estat en els últims anys. La crisi que ja ha començat fruit del covid-19 s’allargarà aquest 2020 i, segons la majoria d’organismes macroeconòmics, s’estima que l’economia catalana no tornarà als nivells pre pandèmia fins, com a mínim, el 2022. Això vol dir que el nombre de famílies amb dificultats per fer front al lloguer del seu habitatge serà cada vegada més elevat. Què es pot fer, si no es tenen els recursos per pagar? Quines solucions hi ha disponibles? La resposta, com passa sovint, és que depèn del moment i de les circumstàncies de cada cas.

Comencem amb el moment actual, és a dir, amb el país encara sota una situació d’estat d’alarma que es pot allargar unes quantes setmanes més. En aquest cas, si vivim en un pis propietat de la la Generalitat, es pot reclamar una moratòria metre duri el confinament als lloguers del seu propi parc d’habitatges. Els pagaments que no es facin, es pagaran fraccionadament amb les dotze mensualitats següents

A aquesta mesura, el Govern n’hi ha afegit una altra que afecta els pisos d’altres administracions (per exemple, ajuntaments) o propietat d’empreses que tinguin més de deu habitatges en lloguer. En aquest cas, però, no és una ajuda directa, sinó una sol·licitud regulada per la Generalitat de moratòria del pagament del lloguer. Així doncs, cal tenir clar que, igual que la que afecta els pisos de la Generalitat, aquesta ajuda -que es pot demanar fins el 2 de juliol- representa un ajornament del lloguer, en cap cas una condonació.

Per tenir dret a fer aquesta sol·licitud, les famílies han de complir dos requisits: En primer lloc, sumar uns ingressos conjunts de menys de 1.613 euros mensuals (ampliables fins a un màxim de 2.689 euros en llars amb persones amb discapacitats i dependències) i que el lloguer sigui més del 33% dels ingressos familiars. En segon lloc, que els membres de la família estiguin a l’atur o hagin patit disminucions d’ingressos per ERTO, cessament d’activitat (en cas d’empresaris i autònoms) o altres situacions derivades de la pandèmia.

Segons la normativa catalana, si es compleixen aquestes dues condicions, el propietari de l’immoble pot triar entre reduir a la meitat el lloguer mentre duri l’estat d’alarma i fins a quatre mesos més un cop s’aixequi, o bé acceptar una moratòria del pagament mentre duri l’estat d’alarma allargable quatre mesos addicionals. Ara bé, el propietari pot no respondre a la petició i directament no acceptar cap de les dues opcions, de manera que es mantindria en vigor l’obligació de pagar la renda cada més.

En cas de rebuig, però, es pot demanar accés a un microcrèdit de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Aquesta ajuda estatal permet obtenir un préstec amb un interès del 0% d’un màxim de 900 euros al mes durant sis mesos per poder pagar el lloguer. Cal reunir unes condicions molt similars a les marcades per la Generalitat: la quota ha de superar el 35% dels ingressos mensuals per llar, que no poden ser superiors als 2.743 euros al mes i han d’haver-se reduït per culpa de la pandèmia.

Quan passi la pandèmia

I quan es torni a la normalitat, què passarà? En principi, tots aquests programes públics han de desaparèixer quan acabi l’estat d’alarma, per la qual cosa els pagaments de lloguer seran d’obligat compliment. Es mantindran, en principi, les que hi havia vigents abans de l’esclat del covid-19, que anaven destinades a famílies o persones de més de 65 anys amb risc d’exclusió social. En aquests casos es tracta de prestacions per a pagar lloguers sempre inferiors als 750 euros mensuals (900 euros en algun cas de família nombrosa) otorgades per la Generalitat.