Ombres a la recuperació del mercat de treball, en 7 titulars

L'atur cau empès per la caiguda de la població activa i l'ocupació que es crea ve liderada pel repunt dels treballadors autònoms

1. Atur per sota del 20% per primer cop en tres anys. Catalunya va reduir el nombre d'aturats en 44.300 persones durant el tercer trimestre de l'any. Les 726.100 persones que estan sense feina equivalen a una taxa del 19,1%, un mínim des del tercer trimestre del 2011. En un any, el nombre d'aturats ha baixat en 149.000 persones, empès per la creació d'ocupació però també per la pèrdua de població activa. A tot l'Estat, l'atur es va reduir en 195.200 persones, segons l'INE, i la taxa va retrocedir fins al 23,67%, equivalent a un total de 5,42 milions de persones.

2. Sis de cada deu nous ocupats són autònoms. Entre el juliol i el setembre es van crear 34.800 llocs de treball a Catalunya, el segon increment més significatiu de tot l'Estat, tot i que la dada és més baixa que els més de 65.000 llocs de treball creats en el mateix període de l'any passat. El 63% d'aquests nous treballadors eren autònoms. Segons la professora d'Esade Àngels Valls, aquest pes tan important vol dir que hi ha molts autònoms "no per oportunitat, sinó per necessitat". L'increment d'autònoms pot explicar, en part, que en el darrer any s'hagin reduït en 35.600 persones –un 7%– els assalariats temporals. L'altra causa, però, també pot ser que alguns hagin passat a tenir un contracte fix, ja que aquest col·lectiu ha crescut en 66.700 persones. Els tres milions d'ocupats totals a Catalunya representen 69.100 persones més treballant que fa un any.

3. Hi ha menys joves treballant que fa un any; l'èxode segueix. Els treballadors joves no milloren la seva situació laboral i segueixen destruint ocupació en termes interanuals. Magrat el repunt del tercer trimestre, hi ha 16.200 joves menys ocupats d'entre 16 i 29 anys a Catalunya que fa un any. A més, representen tres quartes parts de la pèrdua de població activa de l'últim any –dels 80.000 actius menys a Catalunya, quasi 60.000 tenien entre 16 i 29 anys–. L'èxode de joves per buscar feina a fora o que tornen als seus països continua, amb uns 29.000 que han marxat en l'últim any, segons el Govern. La resta simplement ha optat per seguir formant-se o ha desistit de buscar feina.

4. La indústria viu la creació d'ocupació més important des del 2008. Les fàbriques són el motor de la recuperació del mercat de treball a Catalunya i expliquem percquè va més de pressa que a la resta de l'Estat, ha dit el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. La indústria ha creat 16.200 nous llocs de treball en els últims tres mesos, la xifra més alta dels últims sis anys i pràcticament igual que la creació d'ocupació que ha experimentat el sector serveis. Aquesta dada sorprèn especialment en un trimestre que comprèn els mesos d'estiu, on el sector turístic acostuma a despuntar i liderar el creixement d'ocupats. Ara hi ha 55.800 ocupats més al sector serveis i quasi 30.000 més a la indústria respecte del tercer trimestre de l'any passat.

5. El 60% dels aturats fa més d'un any que busquen feina. L'atur s'ha reduït en un 17% en un any mentre l'ocupació només ha repuntat un 3%. Sis de cada deu dels 726.000 aturats a Catalunya són aturats de llarga durada, és a dir, acumulen més d'un any en situació de desocupació. La professora d'Esade Esther Sànchez alerta del risc de cronificació d'una part d'aquest col·lectiu i diu que a aquest ritme caldrien 20 anys per eradicar el volum d'atur actual.

6. Uns 9.600 estrangers han retornat als seus països entre el juliol i el setembre. La població activa s'ha reduït en 9.600 persones en el tercer trimestre, una caiguda que s'ha degut exclusivament en aquest període al retorn d'estrangers als seus països d'origen, segons la Generalitat. Si es pren la dada del darrer any, en canvi, dels 80.000 actius menys quasi un 80% correspon a estrangers, segons explica el departament d'Empresa, i la resta són autòctons que marxen o tiren la tovallola.

7. Menys llars on tothom està aturat. Les 220.000 llars a Catalunya on tots els membres en edat de treballar són a l'atur és encara una xifra elevada que, malgrat tot, s'ha reduït en 42.700 en l'últim any –un 16%–. En només tres mesos la millora ha estat de 13.000 llars que s'han beneficiat del repunt de l'ocupació. En canvi, han crescut en 31.200 les llars on tothom està ocupat respecte al tercer trimestre del 2013.