Pensions
Economia 03/02/2021

El govern espanyol retalla el complement de maternitat de les pensions per a mares amb dos o més fills

L'ajuda s’estén a pensionistes amb un sol descendent però perjudica els progenitors que en tenen més

4 min
Les pensions de les dones són més d'un 30% més baixes que les dels homes

MadridEl ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, es congratulava dimarts de l’aprovació d’un nou complement de maternitat de les pensions que substituirà l’antic complement –vigent des del 2016 i que només cobren les pensionistes a partir d’aquell any– i que persegueix reduir la bretxa de gènere del sistema de pensions, que supera el 30%. La lletra petita, publicada aquest dimecres al BOE, inclou els detalls de la mesura, que suposa un pagament fix de 378 euros anuals per cada fill i no un increment percentual de la pensió com fins ara. A diferència de l’antic complement, que només beneficiava les dones amb dos o més fills, aquest es cobrarà a partir del primer fill (fins a un màxim de quatre) i se’n podran beneficiar tots els pensionistes, la majoria dones, a excepció dels que gaudeixin d’una jubilació parcial.

El ministeri de Seguretat Social calcula que el canvi de model beneficia unes 30.000 dones més, però el ministre va assegurar dimarts que no suposava un increment de la factura de les pensions. “El cost fiscal és neutre”, deia Escrivá. Com pot ser? El que fa l’executiu és redistribuir els diners que costava el complement anterior: els mateixos diners per arribar a més persones. Això vol dir que progenitors que abans no tenien dret a la prestació –dones (i homes)– amb només un fill ara sí que hi podran accedir, mentre que les mares (i els pares) que tenen dos o més fills amb una pensió superior als 1.100 euros veuran retallada la prestació. En el cas de mares amb tres o més fills, la retallada és molt substancial, especialment quan la pensió supera els 1.000 euros bruts. 

En el sistema anterior, el complement de maternitat no era una quantitat fixa sinó que suposava un increment del 5% en la pensió en el cas de tenir dos fills, del 10% en el cas de tenir-ne tres i del 15% en el cas de mares amb quatre o més fills. Per tant, el canvi a un complement fix perjudica especialment els progenitors de famílies nombroses però també els pares i mares amb dos fills i amb pensions elevades. Això sí, la retallada només afectarà els pares i mares que accedeixin a una pensió a partir d’ara, atès que les mares que actualment ja en cobren una amb complement per maternitat podran escollir el sistema que més els beneficiï. 

Per posar un exemple de què suposa el nou sistema, una mare amb dos fills i una pensió de 1.500 euros cobrarà amb el nou sistema 756 euros l’any (378 per fill), mentre que si s’hagués mantingut el complement antic cobraria 1.050 euros anuals (l'equivalent al 5%). En el cas d’una persona amb tres fills, la diferència és més gran: amb el nou complement cobrarà 1.134 euros l’any i amb l’antic hauria sumat a la pensió 2.100 euros. Es tracta de quantitats en brut i caldria restar-hi la retenció de l’IRPF. 

Complement més redistributiu

Des del ministeri neguen que suposi una “retallada”, però el ministre Escrivá ja avançava dimarts que el nou complement és “fortament redistributiu”. Així, el govern espanyol calcula que farà augmentar la pensió mitjana un 6%. El nou sistema és, per tant, més just en termes socials, però entra en clara contradicció amb el que defensa el ministeri i recull el text del BOE: les dones amb més fills estan més afectades per la bretxa de gènere de les pensions. “Com més gran és el nombre de fills, menor és el nombre d'anys cotitzats, menor és la proporció de contractes a temps complet o equivalent i menor és, en última instància, la pensió reconeguda”, afirma el BOE.

A partir d’ara, les mares de famílies nombroses que accedeixin a una pensió –les més perjudicades estadísticament per la maternitat– rebran una quantitat més minsa. El ministeri de Seguretat Social assegura que afectarà una “minoria”. Repassem els detalls de la mesura:

Per què s’aprova un nou complement per maternitat?

El que hi havia fins ara –en vigor des del 2016– era només per a les dones, que tenen una pensió mitjana més d’un 30% inferior a la dels homes. El Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que era discriminatori per als homes, fet que ha obligat a canviar la norma. El govern de Pedro Sánchez ha aprofitat per enfocar-ho a reduir la bretxa de gènere de les pensions i per fer-ho ha ampliat els beneficiaris als progenitors que només tenen un fill. L’executiu afirma que el 98% de les persones que cobraran el complement són dones, fet que contribuirà a augmentar la pensió mitjana de les dones un 6%. En l’últim mes la pensió mitjana dels homes es va situar en els 1.249 euros davant els 824,6 euros de les dones. 

Quins canvis hi ha?

El complement antic suposava un complement percentual de la pensió d’entre el 5% i el 15%, depenent del nombre de fills, que només cobraven les dones amb almenys dos fills. Amb el nou sistema, podran beneficiar-se del complement també els progenitors amb un fill. Serà una quota fixa: 27 euros mensuals per fill en 14 pagues (387 euros anuals per fill), una quantitat que s’anirà actualitzant cada any. La mesura suposarà un cost de 700 milions d’euros aquest any, quantitat que anirà augmentant progressivament i que estarà en vigor fins que la bretxa de gènere se situï en el 5%. Podrien passar dècades.

Qui cobrarà el complement?

El complement es reconeixerà en totes les modalitats de pensió –jubilació, anticipada voluntària, incapacitat permanent i viudetat– a excepció de la jubilació parcial. No obstant això, les persones que es trobin en situació de jubilació parcial podran gaudir del complement quan accedeixin a la jubilació total. El complement es podrà cobrar encara que la pensió assignada sigui la màxima.

¿Els homes també poden cobrar-lo?

Sí. Se’n podran beneficiar tant les mares com els pares, però només podrà cobrar-lo un dels dos progenitors. El dret al complement serà automàticament per a la mare, sempre que el pare no el sol·liciti i demostri que té una pensió més baixa a conseqüència de la paternitat. En quedaran exclosos els homes que hagin sigut condemnats per violència de gènere, així com els pares i mares que hagin perdut la pàtria potestat dels fills. Si l’altre progenitor també és una dona, podrà cobrar el complement la mare que percebi una pensió més reduïda. 

Què passa amb les pensionistes que cobraven el complement antic?

No es poden cobrar els dos complements, però cada pensionista podrà decidir si manté el complement que cobrava fins ara o si es beneficia del nou sistema. A mares amb dos fills i pensions superiors a 1.100 euros o amb tres fills o més i pensions superiors a 850 euros probablement els sortirà més a compte no acollir-se al nou complement.

stats