El sou mitjà a Catalunya cau un 0,7% fins als 24.200 euros

Els salaris van caure més que a la mitjana d'Espanya, segons l'enquesta de l'INE amb dades del 2013. El sou més habitual a Espanya: 15.500 euros

La caiguda dels salaris que ha viscut Espanya els últims anys s'ha deixat sentir més a Catalunya. Això és el que diuen les darreres dades de l'INE referides a l'estructura salarial del 2013, que apunten a que el sou mitjà a Catalunya va retrocedir un 0,7% fins als 24.200 euros mentre l'estatal va caure només una dècima i es va situar proper als 22.700 euros.

Segons l'estadística, però, el sou més habitual que es cobrava a Espanya rondava els 15.500 euros l'any 2013. Les diferències d'ingressos venien marcades pel sexe (els hombres cobren més que les dones de mitjana), el tipus de contracte (els indefinits estan millor remunerats que els temporals) i l'activitat (les ocupacions vinculades a l'energia o la banca estan millor pagades que l'hosteleria).

En el cas de Catalunya, el sou mitjà d'una dona era de 20.700 euros mentre que el de l'home superava els 27.600 euros. A Espanya aquestes diferències anaven dels 19.500 euros per a les dones als 25.600 per als homes. Segons l'INE, les diferències s'escurcen, però persisteixen, quan es comparen ocupacions, tipus de jornada i contractes similars entre uns i altres.

Catalunya ocupa el tercer lloc al rànquing de les comunitats amb el sou mitjà més alt, darrera del País Basc (26.900 euros) i de la Comunitat de Madrid (26.200).

Per sectors d'activitat, les activitats relacionades amb subministraments d'energia elèctrica, gas i aire acondicionat tenien un sou mitjà de 52.800 euros a Espanya el 2013, seguides per les ocupacions al sector financer o d'assegurances, amb sous mitjans de 39.600. Els assalariats de l'hostaleria, en canvi, estaven a la part baixa de l'escala salarial amb 16.700 euros de mitjana, mentre que les activitats administratives tenien sous de 15.800 euros de mitjana.

La nacionalitat també és font de diferències en els ingressos. Els treballadors de nacionalitat espanyol cobraven 23.100 euros de mitjana per només 13.700 euros que percebien els treballadors estrangers.

Després d'un llarg període de caiguda salarial, segons els registres del mateix INE, el 2015 ha començat amb un canvi en positiu. D'acord amb la darrera enquesta de cost laboral, els sous a Catalunya van pujar per primer cop en un any i mig el primer trimestre d'aquest any. La devolució al març d'una part de la paga sostreta als funcionaris, però, va tenir molt a veure amb aquest increment.

  • Etiquetes

Més continguts de