L’Ajuntament de Barcelona dobla el nombre de places bressol públiques

Més places bressol municipals

Educació i conciliació

Des del setembre a l’escola bressol La Puput els infants comencen a arribar a partir de les vuit del matí a les aules, on són rebuts per les seves educadores de l’escola. Inaugurada aquest nou curs i ubicada al barri de Sarrià-Sant Gervasi, La Puput ofereix 81 places de bressol repartides en sis grups d’edat. L’experiència municipal de molts anys en la construcció d’equipaments d’aquest tipus per a la petita infància també s’ha aplicat en el disseny i la divisió d’espais d’aquesta escola, que, entre altres coses, disposa de planta baixa i primera, i d’aules amb accés directe al pati o terrassa, una característica comuna a gairebé totes les escoles bressol de nova creació de Barcelona. Les escoles bressol municipals acostumen a disposar també de cuina pròpia, on s’elaboren diàriament els àpats dels infants.
L’escola bressol La Puput és un dels 72 centres de la ciutat que actualment tenen matriculats en total 4.935 infants d’entre quatre mesos i tres anys. Aquesta escola bressol és, a més, un dels deu centres nous (de nova creació, nova construcció o reformats integralment) que s’han obert a la ciutat aquest curs 2010-2011. La inversió en aquestes noves escoles ha estat superior als 14 milions d’euros.
 
Una aposta de futur
Les inauguracions s’emmarquen dins l’anomenat Pla d’Escoles Bressol Municipal 2007-2011, impulsat per l’Ajuntament amb el suport de la Generalitat i amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona. En total, el pla té previst per al curs 2011-2012 haver doblat el nombre de places de bressol respecte al curs 2006-2007. Això vol dir passar de 3.698 a 7.402 infants matriculats. Es tracta de la iniciativa més important d’aquest tipus feta mai fins ara a la ciutat, amb una inversió total d’uns 84 milions d’euros. Set de cada deu famílies que ho sol·licitin tindran plaça en un centre públic el curs que ve.

Compromís històric
Malgrat que no és una competència municipal obligatòria, l’escolarització dels infants fins als tres anys és un objectiu prioritari per a l’Ajuntament de Barcelona, que té una llarga tradició de centres educatius a la ciutat. Una de les principals raons d’aquesta aposta respon al fet que les escoles bressol són un element clau per a la igualtat d’oportunitats, la convivència, el benestar, l’equitat i la cohesió social.
A més, cada nou equipament municipal d’aquest tipus s’afegeix al patrimoni educatiu permanent de la ciutat i ofereix un servei a les famílies amb fills o filles fins als tres anys. El compromís del consistori barceloní amb l’educació dels infants més petits data de la Segona República, quan es van crear els primers centres benèfics i assistencials, que han evolucionat de manera significativa amb el pas dels anys.

Resposta a les famílies
Les abans anomenades guarderies van néixer originàriament per donar resposta a una necessitat de les famílies: deixar els seus fills amb algú mentre anaven a treballar. Aquesta tasca conciliadora de la vida laboral i personal es manté i és encara una de les dues funcions principals que compleixen les escoles bressol. Per a moltes famílies de Barcelona, poder accedir a una plaça bressol municipal és importantíssim, ja que en alguns casos no podrien pagar un centre privat. La progressiva entrada en funcionament de noves escoles bressol municipals ofereix, en aquest sentit, més alternatives a les famílies amb infants.
L’altra funció que compleixen les escoles bressols és essencialment educativa. L’escolarització dels infants d’aquestes edats aporta elements d’aprenentatge per al desenvolupament personal. La tasca educativa en les escoles bressol està en mans d’equips professionals qualificats que, amb la participació de les famílies dels infants, treballen perquè els nens desenvolupin les seves capacitats oferint-los els ajuts i els reptes que necessiten per aprendre, desenvolupar-se i créixer.

Model educatiu de qualitat
El model de centres municipals educatius per a la petita infància té com a referent una concepció integral de les necessitats dels infants. La participació de la comunitat educativa i la connexió amb l’entorn són els seus elements distintius.
Cadascuna amb la seva idiosincràsia, les escoles bressol municipals són contextos educatius en què es combinen tres elements importants: un elevat grau de manifestacions d’afecte i respecte; un ambient comunicatiu, obert i franc; i elevades expectatives sobre les capacitats dels infants i sobre les seves possibilitats de canvi.
A l’escola bressol és molt important el caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades amb la cura i necessitats dels infants. Els espais de l’escola bressol municipal estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.

Atenció a la diversitat
La gran riquesa multicultural de Barcelona té el seu reflex també en les escoles bressol municipals. Cada infant és únic i per això el projecte educatiu dels centres inclou una intervenció personalitzada per potenciar tots els aspectes positius que cadascú aporta. Per generar un clima de diàleg i confiança amb les famílies, cadascuna s’acull des de les seves diferències, ja responguin al país d’origen, el nivell social o les creences religioses.

Implicació dels pares i mares
Les escoles bressol municipals es defineixen com a escoles obertes a la participació de les famílies. Compartir criteris educatius entre família i escola és necessari en el primer cicle i, quan es tracta de l’educació infantil, és un requisit ineludible perquè l’infant tingui un desenvolupament harmònic. En aquest sentit, les escoles bressol municipals posen una atenció especial al procés d’adaptació i coneixença mútua entre la família i l’escola.
Si bé el contacte informal entre pares i mares i educadors i educadores és molt freqüent, i això permet una comunicació immediata i el traspàs d’informacions necessàries sense demores, a les escoles bressol municipals s’estableixen, almenys, dues entrevistes i dues reunions al llarg del curs. Així es comparteix amb les famílies l’adopció de postures comunes per al benestar dels infants.

Òrgans de representació
El projecte educatiu permet l’impuls, d’una banda, de grups de trobada entre famílies, per compartir aspectes relacionats amb la criança dels infants i, de l’altra, la constitució de l’Associació de Mares i Pares (AMPA).
Els consells escolars són el context de participació més institucional: els diferents sectors de la comunitat educativa col·laboren en els diversos àmbits de gestió dels centres i esdevenen l’espai comú de trobada entre els principals implicats.

Etiquetes

Més continguts de