Microsites 22/10/2019

Loteries de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials a Catalunya

Loteries de Catalunya ha destinat més de 265 milions d’euros al llarg de la seva història a ajudar els col·lectius que més ho necessiten: la gent gran, les persones amb discapacitat i la infància

4 min
Imatge del sorteig de Cap d'Any de la Grossa / LOTERIES DE CATALUNYA

Quan es juga a Loteries de Catalunya, tots hi guanyem, perquè cada any la totalitat dels beneficis de Loteries de Catalunya van destinats al desenvolupament de programes socials que repercuteixen en els col·lectius més fràgils de la societat catalana: la gent gran, les persones amb discapacitat i la infància.

La gent gran

L’alegria que dona jugar a Loteries de Catalunya és millor compartida.

La Pilar, de 93 anys, com més de 106.000 persones a Catalunya, es beneficia dels serveis d’atenció domiciliària, centres de dia i residències de la Generalitat gràcies a la col·laboració de Loteries de Catalunya, que cada any destina els seus guanys a aquest col·lectiu.

La Pilar, al Centre de dia Feixa Llarga Laia González de l'Hospitalet de Llobregat

Gràcies al taller de memòria que l’Associació de Familiars de l’Alzheimer imparteix al centre de dia Feixa Llarga Laia González, de l’Hospitalet de Llobregat, la Pilar ha millorat l’estimulació cognitiva i ha fet noves amistats.

Els serveis d'acolliment diürn donen suport a les persones grans amb dependència i complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar. Tenen l'objectiu d'afavorir el manteniment de l'autonomia personal i social, i de mantenir la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies.

Per la seva banda, els serveis d’acolliment residencial, que poden ser de caràcter permanent o temporal, tenen com a finalitat facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social de les persones grans en situació de dependència.

El servei d’atenció domiciliària comprèn el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones que estan en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. L’objectiu del servei és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. Es desenvolupen tasques d'assistència, prevenció i educació que habilitin per a la vida autònoma.

Persones amb discapacitat

Una altra persona que es beneficia de la sort compartida de Loteries de Catalunya a qui podem posar cara és la Cristina, de 42 anys. Ja fa 19 anys que va al Taller Escola Barcelona del districte de Sant Andreu de la capital catalana, on ha trobat el seu lloc de feina.

La Cristina, al Taller Escola Barcelona del districte de Sant Andreu

La Cristina, com més de 26.500 persones a Catalunya, es beneficia dels programes d’integració laboral per a persones amb discapacitat de la Generalitat gràcies a la col·laboració de Loteries de Catalunya, que cada any destina els seus guanys a aquest col·lectiu. Aquests programes tenen com a objectiu incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció social i laboral.

Gràcies als programes d’integració laboral per a persones amb discapacitat, la Cristina ha millorat la seva capacitat d’autogestió i participa activament en el projecte.

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. També són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

El servei ocupacional d'inserció és una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball. L'objectiu és donar capacitat a les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

Infància

Aquest any els guanys de Loteries de Catalunya també es destinen a les beques per a infants i adolescents amb l’objectiu de contribuir a la igualtat d’oportunitats a través del lleure educatiu i garantir alhora una alimentació saludable i equilibrada.

L’Aritz, de 8 anys, és un dels més de 8.000 infants i adolescents catalans que es beneficien d’aquest tipus de beques. Ell aprèn a ser més autònom, a assumir responsabilitats i passar-ho bé amb l’esport, les excursions, la música, les tecnologies i l’expressió artística.

L'Aritz, al Club d'Esplai Bellvitge

L’Aritz, al Club d’Espai Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, gaudeix d’un temps de lleure en què ha fet grans amics.

Les beques d’educació en el lleure es duen a terme en col·laboració amb les entitats d'educació en el lleure i els ens locals, seguint criteris de transparència i equilibri territorial, amb la finalitat que els infants i adolescents puguin gaudir de tallers lúdics i colònies.

Loteries de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials a Catalunya
stats