Microsites 06/02/2017

L’Agència Tributària de Catalunya, més a prop del ciutadà

El pròxim 1 de setembre, l’ATC ampliarà la seva xarxa amb 14 noves oficines pròpies i 12 noves oficines compartides amb administracions locals

4 min
La seu central de l'Agència Tributària de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) engega aquest any una nova etapa caracteritzada per una presència més intensa al territori i per l’ampliació de les seves competències en matèria de gestió tributària. L’objectiu és que aquest 2017 l’ATC esdevingui una administració tributària més eficient i pròxima al ciutadà.

Pel que fa al desplegament territorial, a les 4 seus que l’ATC té a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona s’hi afegeixen 15 noves oficines pròpies que s’ubicaran arreu del territori en funció de la població i de les necessitats administratives de cada demarcació. Els 15 municipis que tindran una nova oficina territorial són Barcelona (Poblenou), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa. En aquestes oficines els ciutadans podran obtenir assessorament i realitzar qualsevol tràmit tributari i de recaptació dels impostos.

Desplegament de les oficines arreu del país / FONT: ATC

Oficines compartides

La xarxa de 19 oficines es complementarà amb un segon nivell de desplegament territorial, que consistirà en 12 noves oficines compartides amb ens locals i supralocals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya. Aquestes oficines compartides se situaran a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp. Tant les noves oficines pròpies de l’ATC com les oficines compartides estaran operatives l’1 de setembre, tret de l’oficina del Poblenou, inaugurada aquest febrer. La resta d’oficines de Tributs de Catalunya, un total de 137, actuaran com a finestreta única i punt d’assistència tributària, on els ciutadans podran obtenir atenció bàsica i presentar declaracions.

Plena assumpció de competències

Pel que fa a l’àmbit competencial, l’ATC sumarà gradualment a les seves atribucions la recaptació executiva de deutes contrets amb la Generalitat i amb entitats locals catalanes que estiguin adherides a Tributs de Catalunya, que inclouen deutes tributaris i sancions de trànsit. Fins ara la Generalitat de Catalunya pagava a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) perquè portés a terme aquesta tasca.

Paral·lelament, la Generalitat assumirà la gestió directa íntegra de dos tributs: l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i donacions. Actualment, la liquidació d’aquests dos impostos l’efectua parcialment el Deganat de Registradors de la Propietat, a través d’un conveni amb la Generalitat. D’aquesta manera, l’administració tributària catalana assumirà el control directe complet de tots els tributs cedits a la Generalitat, amb una recaptació estimada d’uns 2.750 milions l’any 2017, 1.500 milions més que el 2016.

Amb aquestes noves funcions, l’ATC completarà la plena assumpció de les competències que li atorga estatutàriament l’actual marc autonòmic, i impulsa així un model de gestió tributària modern i de plena cooperació amb les administracions locals.

Sistema e-SPRIU

El desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya també tindrà un vessant intern, que inclou el desenvolupament progressiu del sistema informàtic e-SPRIU. Aquest sistema tindrà capacitat per gestionar tots els tributs que s’incorporin progressivament a les competències de la Generalitat.

A més, per tal d’esdevenir una administració més sòlida i àgil, es milloraran els sistemes interns d’informació tributària, es potenciarà la formació de personal, es desenvoluparan noves eines d’estudi fiscal i s’enfortiran els instruments per al control, la detecció i la correcció del frau.

UNA ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA PREPARADA PER ALS REPTES FUTURS

  • Més presència al territori, amb 14 noves oficines pròpies i 12 nous punts de servei en oficines compartides a partir del setembre.
  • Més competències en matèria fiscal, que permetran recaptar fins a 2.750 M€ enfront dels 1.200 M€ del 2015.
  • Una plantilla reforçada, que tindrà 800 treballadors a finals d’any.
  • Més recursos tècnics. El nou sistema e-SPRIU tindrà capacitat per gestionar tots els tributs que s’incorporin a les competències de la Generalitat. A més, s’incrementaran els tràmits per internet i pel canal telefònic (012).
  • Millora del model de relació amb el contribuent i de col·laboració amb els intermediaris fiscals.
  • Desenvolupament de noves eines d’anàlisi de dades i adopció de les pràctiques internacionals més avançades en matèria tributària.
  • Impuls als instruments per al control, la detecció i la correcció del frau fiscal.

EL DESPLEGAMENT DE L'ATC EN XIFRES

Comparativa entre els anys 2015 i 2017

Nombre d’oficines pròpies: 4 / 19

Nombre d’oficines compartides: 0 / 12

Volum potencial de recaptació (M€): 1.240 / 2.750

Nombre de treballadors: 321 / 800

Pressupost total (M€): 35,8 / 93,3

Augment de la plantilla a l'ATC / FONT: ATC

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA DE L'ATC

El desplegament territorial i l’ampliació de competències comportarà un augment substancial del personal de l’Agència, que s’incrementarà dels 425 treballadors actuals als 800 treballadors previstos per a finals del 2017. En aquest sentit, l’ATC engegarà aviat una campanya dirigida a informar els estudiants universitaris sobre les oportunitats de desenvolupament professional vinculat a les funcions de l’administració tributària.

stats