“Hem de garantir que la informació arribi als estudiants per múltiples canals”

Entrevista a Lluís Baulenas Secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya

A.f.
3 min
Lluís Baulenas Secretari general  del Consell Interuniversitari de Catalunya “Hem de garantir que la informació arribi als estudiants per múltiples canals”

BarcelonaEl Saló de l’Ensenyament celebra 30 anys de vida consolidat com una eina molt útil d’orientació als estudiants. Quina valoració fa de l’existència d’un Saló d’aquestes característiques?

El Saló de l’Ensenyament és un element clau d’acompanyament en un moment de vital importància per als joves que, un cop superat el Batxillerat, han de decidir què fan amb el seu futur immediat. Una decisió tan transcendental com triar uns estudis universitaris requereix per als joves i les seves famílies disposar del màxim d’informació sobre la diversitat d’opcions que tenen al seu abast per estar en condicions de fer la millor tria possible. En aquest sentit, al llarg de 30 anys el Saló s’ha consolidat com un espai imprescindible d’informació, assessorament i acompanyament per facilitar als estudiants el seu accés als estudis superiors.

En què es tradueix la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya al Saló?

L’estand del Consell Interuniversitari de Catalunya al Saló posa l’èmfasi no només en tota l’oferta de titulacions sinó també en els ajuts i beques de què disposen per garantir que ningú quedi exclòs de la universitat per motius econòmics. S’ofereix als estudiants un servei d’orientació personalitzada sobre tots els processos i tràmits necessaris per a l’accés i l’admissió a les universitats de Catalunya. Per la seva banda, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) disposa també d’un espai propi, dins l’estand, on es proporciona tota la informació relativa a beques i ajuts universitaris, així com préstecs per al finançament de la matrícula. També se’ls ofereix informació en relació a les ponderacions de les matèries que poden arribar a puntuar fins a 14 i les notes de tall del curs passat.

El Saló és una gran oportunitat per posar a l’abast dels estudiants tota la informació necessària sobre els processos i tràmits d’accés i admissió a les universitats de Catalunya. De quina manera se’ls farà arribar aquesta oferta?

Els estudiants disposen de moltes eines per conèixer a fons els procediments d’accés a la universitat. A part de la informació que ja reben als seus instituts i la pròpia del Saló, la secretaria d’Universitats i Recerca va crear el portal Canal Universitats (universitats.gencat.cat), que recull en un únic lloc tota la informació referent a l’accés a la universitat, l’oferta oficial d’estudis universitaris de les universitats de Catalunya permanentment actualitzada, així com diverses eines interactives que faciliten als estudiants el procés per accedir a la universitat.

En tot cas, parlem d’una generació que es mou amb molta comoditat en un entorn digital. ¿Això s’ha tingut present a l’hora de plantejar la manera de fer-los arribar tota aquesta informació?

Absolutament. Una de les preocupacions del CIC és garantir que la informació arribi als estudiants per múltiples canals i, avui dia, les xarxes socials i l’entorn digital són aliats que faciliten la transmissió i l’accés al coneixement. Per aquest motiu treballem perquè la informació estigui disponible en diverses plataformes de manera que els estudiants la facin seva i siguin protagonistes al seu torn del circuit comunicatiu. Actualment oferim aplicacions mòbils i eines que permeten posar-se a prova en les matèries d’examen de les PAU o aprendre idiomes amb les 'Guies de conversa universitària' i el nou portal AprencIdiomes (www.aprencidiomes.cat), entre moltes funcions pràctiques. Finalment, hem potenciat molt les xarxes socials amb comptes d’universitats a Twitter, Facebook i Instagram, en què informem puntualment de tot el que és d’interès per a la comunitat universitària.

Quina importància dona al fet que hi hagi un espai dedicat exclusivament a Màsters i Postgraus?

La formació contínua és una característica del nostre temps que els estudiants han de tenir present. Els graus de 3 anys estan pensats perquè un cop finalitzats els graduats puguin incorporar-se al mercat laboral si aquesta és la seva voluntat. Però els màsters i postgraus permeten aprofundir i especialitzar-se en algunes especialitats. Així, mentre el grau aporta una formació universitària bàsica en grans àmbits de coneixement, el màster es concentra més aviat en el detall, en un grau d’especialització més elevat. Estadísticament, informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) deixen palès que el grau d’inserció laboral dels titulats en màsters i postgraus catalans és molt alt i arriba a superar el 90% al cap del primer any.

stats