He de fer la declaració?

Aquests són els criteris per saber si has de fer la declaració o no

Ara
1 min

BarcelonaNo tothom està obligat a fer la declaració de la renda. En alguns casos, el contribuent està exempt de fer-ho. Però, quins són els criteris?

P { margin-bottom: 0.21cm; } Segons els rendiments del treball

Fins a 22.000 euros

P { margin-bottom: 0.21cm; } - Sempre que provinguin d'un únic pagador.

P { margin-bottom: 0.21cm; } P { margin-bottom: 0.21cm; } - Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions de les quals hagin estat determinades per l'Agència Tributària.

Fins a 11.200 euros

- Sempre que hi hagi més d'un pagador.

- Si hi ha pensions compensatòries de cònjuge o anualitats per aliments.

P { margin-bottom: 0.21cm; } P { margin-bottom: 0.21cm; } - Si el pagador dels rendiments no ha estat obligat a retenir.

P { margin-bottom: 0.21cm; } Segons els rendiments de capital mobiliari i els guanys patrimonials

Fins a 1.600 euros

P { margin-bottom: 0.21cm; } P { margin-bottom: 0.21cm; } - Si estan subjectes a retenció a pagament a compte.

P { margin-bottom: 0.21cm; } Segons les rendes immobiliàries imputades, els rendiments de lletres del tresor, i les subvencions per adquisicions d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat. També, en cas de rendiments del treball (estiguin o no subjectes a retenció o ingrés a compte), així com rendiments d'activitats econòmiques i guanys patrimonials.

Fins a 1.000 euros

En cas de pèrdues patrimonials majors de 500 euros, de qualsevol naturalesa.

stats