Consells d'última hora per aquells que encara no han fet la declaració

El dia 30 de juny és la data límit per presentar l'IRPF

Ara
2 min

BarcelonaPer aquells que han de fer la declaració a últim moment, aquest és un resum dels passos a seguir:

1. Obtenir la informació

  • Descarregar l'esborrany des de la pàgina web de l'Agència Tributària.
  • Descarregar els certificats bancaris dels llocs webs dels bancs.
  • Si s'ha tingut una relació laboral amb alguna empresa al 2013, demanar el certificat de retencions, si pot ser, per correu electrònic.
  • Si hi ha hagut alguna adquisició o venda de béns immobles, accions, etc, les escriptures d'adquisició i venda i tota la documentació que pugui ser necessària per declarar correctament l'operació.
  • Si heu cobrat arrendaments, els imports dels arrendaments i les factures, rebuts i documents que justifiquin les despeses a deduir.
  • Si teniu immobles diferents de la vivenda habitual, els rebuts d'IBI.
  • Si heu tingut activitat econòmica, els llibres d'ingressos i despeses.
  • Si dubteu sobre la transcendència tributària d'algun document, sempre podeu consultar directament Hisenda, el vostre assessor fiscal o podeu canalitzar els dubtes a través del web del fiscalista de capçalera.

2. Verificar la informació

Cal comprovar que la informació de la que disposem es correspon amb la informació fiscal d'Hisenda i, si s'escau, de l'esborrany. En cas que no sigui coincident, cal analitzar les discrepàncies per dererminar quina és la informació correcte.

3. Liquidar la declaració

Encara que no s'estigui obligat a presentar la declaració és recomanable confeccionar-la ja que si el resultat és negatiu (a retornar) es poden recuperar retencions.

4. Presentar la declaració

Abans de presentar la declaració cal verificar que el compte bancari que informem per pagar o perquè Hisenda retorni els diners és correcte.

Per les declaracions que surten a pagar:

D'una banda, valorar si es fracciona el pagament ja que el 30 de juny de 2014 s'abonaria el 60% de la quota i el 40% restant es carregaria en compte el mes de novembre, sense interessos.

De l'altra, el termini per presentar la declaració amb domiciliació bancària (és a dir, indicant només el compte bancari) finalitza el 25 de juny. Després del 25 i, fins el 30 de juny, cal sol·licitar el codi NRC al banc abans de fer la presentació de la declaració.

stats