Microsites  /  Formació 22/03/2021

Les universitats catalanes reforcen la seva oferta de graus

5 min
La sala Blanca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Segons el Butlletí de Joves i Mercat de Treball de l’Observatori del Treball i Model Productiu, la caiguda de l’ocupació jove durant el quart trimestre del 2020 va afectar amb força les persones amb menys formació. Destaca, principalment, la davallada del 42,4% de l'ocupació entre les persones amb educació secundària de primera etapa. En canvi, entre els que tenen estudis superiors, s’ha produït un increment del 6,3%. A continuació, mostrem amb quines titulacions de grau ha ampliat el seu catàleg el sistema universitari català de cara al curs vinent i que de ben segur contribuiran a incrementar encara més aquesta taxa.

Universitat de Barcelona (UB)

El curs 2021-2022 la UB ampliarà la seva oferta amb el grau en Negoci Digital i Innovació en Turisme, titulació que impartirà el CETT i l’objectiu de la qual és proporcionar als estudiants les competències necessàries per al desenvolupament i adaptació digital de les empreses i organitzacions turístiques. Des de la universitat, apunten que “els estudiants aprendran a utilitzar la tecnologia i els instruments digitals per participar en els processos que donin resposta als canvis provocats per l’evolució tecnològica i digital, a més de poder especialitzar-se en la creació de nous models de negoci turístics o en la gestió intel·ligent de les destinacions turístiques”.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La UAB presenta tres novetats. La primera són els estudis en Intel·ligència Artificial, els quals s'impartiran a l'Escola d'Enginyeria i comptaran amb la implicació de nou centres diferents de la UAB i de centres de recerca com el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. És una titulació que fa èmfasi en les implicacions humanes, socials, legals i ètiques de l'aplicació de la IA en el marc de l'anomenada Human-Centered Artificial Intelligence, i que, mentre s’acredita com a grau oficial, s’impartirà com a titulació pròpia. Al seu torn, el grau en Història, Política i Economia Contemporànies abordarà els reptes del món global contemporani combinant disciplines com la història, les ciències polítiques, la sociologia i l'economia, i l'administració pública. El grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats s'impartirà a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i a la Carlos III i l'Autònoma de Madrid.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

El curs vinent, la UPC BarcelonaTech posa en marxa dos nous graus: un en Intel·ligència Artificial, impartit a la Facultat d’Informàtica de Barcelona i que té com a objectiu formar professionals capaços d'identificar com les tècniques de la IA poden oferir solucions innovadores a problemes de tecnologies de la informació en empreses i organitzacions, i d'aplicar-les de manera que aportin valor afegit, i l'altre, en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge, que s’impartirà a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa i proporcionarà els coneixements per gestionar les etapes d’exploració, prospecció, aprofitament i restauració en projectes destinats a l’obtenció de recursos minerals i el seu reciclatge, fent èmfasi en l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular.

Imatge del campus de Cappont de la Universitat de Lleida

Universitat de Lleida (UdL)

Enguany, la Universitat de Lleida suma un títol a la seva oferta de graus. Es tracta d’una doble titulació: el grau en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empresa (ADE), que s’impartirà a l’Escola Politècnica Superior, ubicada al campus de Cappont, i la Facultat de Dret, Economia i Turisme. El valor afegit de la titulació radica en la formació integrada i multidisciplinària, completa i actualitzada que ofereix, la qual permet donar resposta a les necessitats de les empreses i institucions de caràcter industrial i de serveis, i a les constants innovacions i transformacions que han d’afrontar. D'aquesta manera, prepara els graduats per poder combinar coneixements i competències de l'enginyeria i els sistemes de producció, les operacions i la logística, amb altres de gestió empresarial i direcció estratègica.

Universitat Rovira i Virgili (URV)

El curs 2021-2022, la URV ampliarà la seva oferta amb un nou grau en Enginyeria Matemàtica i Física, una titulació única i singular a l’Estat en ser l’únic títol que en un sol grau ofereix una formació que combina el coneixement fonamental tant de la matemàtica com de la física i fa èmfasi en les matèries que aporten complementarietat entre les dues disciplines –matemàtica computacional, matemàtica aplicada, teoria de la probabilitat, física computacional–, així com en els seus aspectes més contemporanis i aplicats a problemes del món real. D'altra banda, el pròxim curs la URV i la UPC iniciaran una simultaneïtat d'estudis entre el grau d’Enologia i el d’Enginyeria de Ciències Agronòmiques.

Estudiants de la Universitat Ramon Llull

Universitat Ramon Llull (URL)

La URL també sumarà dos nous graus a la seva oferta. El primer és el grau en Digital Media (o Comunicació Digital), que, segons expliquen des de la universitat, s’adreça “a aquells estudiants que volen fer de l’entorn digital l’eix principal de la seva professió”. El plus l’aporta “la transversalitat de la formació i la capacitat de desenvolupar-se en entorns híbrids entre la publicitat, el periodisme, la comunicació audiovisual i la informació, la comunicació corporativa i l’entreteniment”. El segon és el grau en International Business, impartit a l’IQS School of Management-URL i que prepara l’estudiant per desenvolupar funcions de direcció, lideratge i gestió en entorns globals. El valor afegit en aquest cas és “la metodologia eminentment pràctica i la immersió real en diferents entorns de negocis europeus gràcies a les estades a França i el Regne Unit”.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

El pròxim mes de setembre, la UOC estrenarà un nou grau en Educació Primària, el qual beu de l’experiència en formació de docents de la UOC, la qual ja es remunta 25 anys enrere. Tal com apunta Antoni Badia, director del grau, en el disseny del grau s’ha tingut en compte “la tradició i l’altíssima qualitat en formació de mestres que ja existeix en el nostre sistema universitari, i s'ha completat amb una visió actualitzada de l’educació, en la qual l’escola no és una entitat aliena a la societat, sinó que hi està integrada, que es relaciona amb la resta d’agents socials fora i dins de l’aula”. Un pla d’estudis que contempla, tanmateix, la formació d’uns docents que concebin “una escola inclusiva en totes les categories humanes, des del tractament del gènere fins al respecte a la diferència, en la qual la interconnexió entre la teoria i la pràctica, la presencialitat i la virtualitat, siguin una realitat”.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)

El curs vinent, UIC Barcelona suma al seu catàleg un nou doble grau en Infermeria i Psicologia, únic a l’estat espanyol i que dotarà els graduats d’un coneixement profund del comportament humà, en línia amb el perfil professional que actualment demana el sector sanitari. Cristina Monforte i María Fernández-Capo, directores respectivament del grau en Infermeria i del grau en Psicologia, exposen que volen “formar professionals que puguin atendre i tenir cura de les persones de manera integral”. Per aquest motiu, prossegueixen, “el nou doble grau aporta als estudiants el valor afegit de conèixer en profunditat el comportament humà, cosa que els ajudarà a atendre millor les persones al llarg de cada etapa de la vida, i en situacions específiques derivades de problemes de salut."

Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)

El curs vinent, la UAO CEU i la Universitat Catòlica Santa Teresa de Jesús d'Àvila (UCAV) incorporen a la seva oferta un nou grau en Filosofia, el qual s'impartirà en modalitat semipresencial. Així, les classes de les diferents assignatures podran seguir-se presencialment al campus de la UAO CEU o a través d'una plataforma digital. La unió d'aquestes dues universitats aporta tanmateix un fet diferencial a aquest grau en Filosofia: un enfocament fonamentat en els principis de la Filosofia cristiana, un propòsit que es recolza en un claustre format per professors de la UCAV, la UAO CEU i l'Institut CEU d'Humanitats Ángel Ayala.

stats