Especials 29/10/2021

La Fundació ”la Caixa” obre una segona convocatòria de suport a projectes socials a Catalunya, dotada amb 5 milions d’euros

La convocatòria ajudarà persones en situació de vulnerabilitat i també les persones que s’han vist afectades per la crisi de la COVID-19, a Catalunya

1 min
El suport a persones amb discapacitat formava part dels projectes aprovats el 2020

Per segon any consecutiu, la Fundació ”la Caixa” ha obert aquesta setmana una convocatòria dotada amb 5 milions d’euros per impulsar projectes socials a Catalunya, com a reformulació de les ajudes socials de l’antic conveni amb la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu de la Convocatòria Catalunya 2021, emmarcada en el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa”, és promoure iniciatives per millorar la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats de persones que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment després del significatiu impacte econòmic i social provocat per la crisi de la COVID-19.

La inserció sociolaboral és un des elements clau del programa 'Convocatòria Catalunya'

Línies prioritàries per àmbit d’actuació

Alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, la convocatòria concedeix suport a projectes relacionats amb la promoció de l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; l’atenció a la infància, al jovent i a les seves famílies, així com a les persones en situació d’exclusió social. També preveu impulsar accions per a la inserció sociolaboral i fomentar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

Per aquest motiu, es valoraran els projectes que donin resposta a alguna de les línies prioritàries especificades en cada àmbit. Les entitats socials de Catalunya que treballen per millorar la qualitat de vida de persones en situació vulnerable ja poden presentar els seus projectes a la convocatòria fins al 23 de novembre. 

Els 6 àmbits d’actuació de la ‘Convocatòria Catalunya 2021’
  • Gent gran i reptes derivats de l’envelliment Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat i els seus efectes; prevenció i intervenció en situacions de solitud no desitjada i d’aïllament digital, des d’una perspectiva personal, social i comunitària; i la detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat econòmica i/o de maltractament cap a la gent gran.
  • Persones amb discapacitat o trastorn mental Promoció de l’autonomia personal i suport a activitats de la vida diària; suport psicosocial de les persones amb discapacitat o trastorn mental, tenint en compte el seu entorn familiar i relacional; recursos residencials temporals per persones amb discapacitat o trastorn mental; i les accions per millorar l’accessibilitat universal i combatre la bretxa digital.
  • Humanització de la salut Es contemplen les àrees d’atenció sociosanitària i suport psicosocial a les persones en situació de malaltia, en atenció pal·liativa o al final de la seva vida, per a la millora de la seva qualitat de vida i la dels seus familiars, i els recursos residencials temporals per a persones malaltes i/o els seus familiars.
  • Lluita contra la pobresa i l’exclusió social Promoció del desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, així com la inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió. Aquest àmbit també contempla l’atenció psicosocial a persones en situació d’addicció o de violència, especialment la violència de gènere, i els recursos residencials temporals per als joves i adults que es trobin en procés d’inclusió social.
  • Inserció sociolaboral Impuls a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o trastorn mental i col·lectius vulnerables; el suport als processos d’inserció laboral a l’empresa ordinària, així com la promoció de l’autoocupació, que acompanyin les persones en el context del treball protegit; i l’acompanyament a les persones en el context d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació.
  • Interculturalitat i acció social Promoció de processos comunitaris que promoguin el respecte i els valors de la comunitat i projectes per a la gestió de la diversitat i la mediació comunitàries. Inclou també l’educació i la prevenció de conductes relacionades amb les addiccions i la violència.
Balanç de la 'Convocatòria Catalunya 2020'

5 milions d’euros 

175 projectes 

+48.500 persones ateses

A l’edició de la Convocatòria Catalunya 2020 es van concedir ajudes per valor de més de 5 milions d’euros a 175 projectes a Catalunya encaminats a donar resposta als principals reptes socials actuals. Dels 175 projectes aprovats l’any 2020, 45 eren projectes destinats a ajudar les persones amb discapacitat o trastorn mental; 38 eren d’inserció sociolaboral; 43 eren destinats a la lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; 12 per ajudar a superar els reptes derivats de l’envelliment; 13 eren de l’àmbit de la humanització de la salut; i 24 eren projectes per la interculturalitat i l’acció social. En total, van participar 897 professionals i 8.479 persones voluntàries.

stats