Especials 26/04/2021

Conveni entre Fundación ONCE i MicroBank per fomentar l’autoocupació i l’activitat emprenedora de les persones amb discapacitat

S’estableix una línia d’1 milió d’euros per incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats

3 min
El president de MicroBank, Juan Carlos Gallego; el vicepresident executiu de Fundación ONCE, Alberto Durán; i el director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, en la signatura del conveni.

El vicepresident executiu de Fundación ONCE, Alberto Durán, el director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han subscrit un conveni de col·laboració dirigit a persones amb discapacitat per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

A través d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora entre les persones amb discapacitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació impulsats per persones amb discapacitat.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per Fundación ONCE.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, Fundación ONCE posa a disposició dels emprenedors serveis gratuïts de suport i assessorament empresarial per a la realització del seu pla d'empresa.

Fundación ONCE té com a finalitat la millora permanent de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Una de les línies d'actuació és el foment de l'autoocupació i l'emprenedoria de les persones amb discapacitat com a via per aconseguir la seva inclusió laboral. Gràcies a això, des de la posada en marxa de la Fundació més de 1.800 emprenedors amb discapacitat han pogut desenvolupar la seva idea de negoci.

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i al benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant el 2020, MicroBank va finançar projectes amb impacte social per valor de 900 milions d'euros, la xifra més elevada des de la fundació de l'entitat el 2007. L'import dels microcrèdits per afrontar necessitats puntuals de persones i famílies va ascendir a 373 milions d'euros, mentre que el finançament destinat a donar suport a emprenedors i microempreses es va situar en 374 milions. Les línies específiques per impulsar els sectors amb impacte social, han permès dur a terme més de 5.000 projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 153,5 milions d'euros el 2020.

Col·laboració amb entitats

En la concessió dels microcrèdits, a més de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tot Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de qualsevol tipus amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport d'algunes de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

stats