Naturgy substitueix Gas Natural Fenosa com a marca de la companyia energètica per afrontar els nous reptes

El canvi d’imatge s’enfoca a la innovació, la digitalització, la simplicitat i la globalitat i representa la nova etapa de la companyia amb el Pla Estratègic 2018-2022

4 min
Naturgy substitueix Gas Natural Fenosa  com a marca de la companyia energètica  per afrontar els nous reptes El nou Pla Estratègic 2018-2022  se centra en la creació de valor

Naturgy és la nova marca de la companyia energètica. Substitueix Gas Natural Fenosa i és la marca amb què l’empresa afrontarà els nous reptes definits en el Pla Estratègic 2018-2022. Aquesta nova denominació abasta els negocis de la companyia tant a Espanya com en l’àmbit internacional. Així, la nova marca de la societat matriu és Naturgy Energy Group, SA, i el nou tíquer amb el qual apareixerà a l’Íbex-35 és NTGY.

“Som molt conscients que el món canvia. Els mercats, la tecnologia i especialment les persones evolucionen, i com a companyia no podem sinó respondre a aquests reptes, respectant l’herència dels nostres 175 anys d’història. Amb Naturgy construïm una marca internacional adaptada a tots els mercats globals, tant en aquells on tenim presència ara com en aquells on la tindrem en el futur. Ens donem un nou impuls per encarar nous compromisos, per ser més a prop dels nostres clients allà on siguin i per apostar per les solucions simples, senzilles i respectuoses amb l’entorn”, explica Francisco Reynés, president de Naturgy.

Un dels objectius d’aquest canvi és justament aquest impuls global i transformador de la nova denominació, que anirà en paral·lel al nou Pla Estratègic 2018-2022 i que definirà les bases per consolidar la companyia energètica com un dels principals operadors energètics en l’àmbit global.

La companyia va donar a conèixer la nova marca als seus accionistes en la Junta General d’Accionistes que es va fer el 27 de juny a Madrid, i va posar èmfasi en el medi ambient, la senzillesa, la innovació tecnològica, la digitalització i la globalització.

“La companyia no comença de zero. Ja som reconeguts per ser una energètica propera i compromesa amb els nostres clients. Però a partir d’ara ho serem encara més. Anirem més lluny, farem més fàcil la vida als nostres clients gràcies a la tecnologia i satisfarem les seves necessitats. Serem més senzills, més digitals i ens preocuparem per ser més àgils”, va resumir el president davant dels accionistes. És a dir, se simplificaran els processos, sobretot els que tenen impacte directe en els clients, i es potenciaran les interaccions fàcils i l’accessibilitat al món de l’energia.

El nou Pla Estratègic 2018-2022 se centra en la creació de valor

La companyia energètica es fixa dos objectius financers en els pròxims cinc anys: assolir un EBITDA de 5.000 milions d’euros i un benefici net de 1.800 milions

L’endemà de la Junta General d’Accionistes la companyia va presentar a Londres el Pla Estratègic 2018-2022, amb el qual el grup presenta un sòlid posicionament en el nou entorn de la transició energètica global, on el gas i les energies renovables seran factors clau. Això li permetrà posar en valor el lideratge que té en el negoci del gas, així com la seva forta aposta de creixement en energies renovables.

El president Francisco Reynés va voler remarcar “la importància de tots els eixos de canvi, que contribuiran a transformar la companyia en els pròxims anys per convertir-nos en un player internacional centrat en la creació de valor. Aquest pla que presentem busca invertir i fer créixer Naturgy, però sempre amb estricta disciplina, guanyant dimensió només si creem valor per als accionistes i complim els paràmetres de rendibilitat, qualitat de servei i seguretat que ens hem marcat. El nostre objectiu és el valor per a tots els nostres stakeholders, no la mida que tinguem”.

En presència de més de 200 inversors internacionals a Londres, l’alta direcció de Naturgy va desglossar els principals objectius per als pròxims cinc anys: un EBITDA de 5.000 milions d’euros, un benefici net de 1.800 milions i un free cash flow mitjà anual de 1.800 milions.

Inversions i perfil de negoci

La companyia té previst invertir 8.400 milions d’euros durant el període 2018-2022, 5.300 milions dels quals han sigut identificats i aniran destinats a inversions de creixement. Així, s’augmenta la proporció d’inversions dedicades al creixement, que representen més del 60% del total del període. La companyia espera que el mercat espanyol representi un màxim del 40% del negoci de la companyia el 2022.

En el nou Pla Estratègic 2018-2022 s’estableix que la remuneració de l’equip directiu i de gestió anirà lligada a partir d’ara al compliment de les línies estratègiques i a l’evolució del preu de l’acció, de manera que s’alineen els interessos de l’equip gestor amb els dels accionistes per a la consecució del pla.

A més, la companyia es compromet a fer una reducció de les despeses operatives anuals de 500 milions d’euros el 2022. Aquest objectiu es vol aconseguir a partir d’un ambiciós pla d’eficiències.

D’altra banda, Naturgy optimitzarà l’estructura de capital i situarà un nivell òptim de deute en les seves unitats de negoci. Així, i en un entorn de previsible pujada de tipus d’interès, la companyia energètica espera mantenir els nivells del cost del deute en línia amb els actuals (3,5%) mentre que el deute net continuaria estable al voltant dels 16.400 milions d’euros.

D’acord amb els canvis en l’entorn i en coherència amb les hipòtesis i les bases del nou pla, la companyia ha revisat el valor dels seus actius. Això es tradueix en un ajustament no recurrent per import de 4.900 milions d’euros, d’aplicació en el primer semestre del 2018. L’ajustament no té cap impacte en la remuneració de l’accionista i a partir del 2019 tindrà un efecte positiu en els resultats del grup.

Remuneració atractiva i estable

Tal com va explicar als inversors Francisco Reynés, la companyia augmentarà el dividend a càrrec dels resultats del 2018 un 30%, fins a l’1,30 euros per acció.

En el Pla Estratègic 2018-2022 Naturgy es compromet amb els seus accionistes a incrementar el dividend, en efectiu, un mínim d’un 5% anual fins que acabi el període (de manera que s’arribaria als 1,59 euros per títol) i a executar tres pagaments per dividend. Així, el dividend es pagarà quan s’acabi el primer semestre (20% de l’import total del dividend), quan es tanqui el tercer trimestre (35%) i un cop s’hagit fet la Junta General d’Accionistes (45% restant).

Per reforçar aquesta nova política de retribució a l’accionista, i en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d’inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d’euros en el període a una recompra d’accions pròpies ( share buy back ).

“Estem convençuts que es tracta d’una proposta molt atractiva i competitiva de la retribució a l’accionista, i és un senyal inequívoc del nostre compromís creixent amb els accionistes”, assenyala Francisco Reynés.

stats