La Mediterrània oriental, focus de la cooperació metropolitana

Les estratègies d’acció prioritzen les polítiques solidàries ‘in situ’ i l’educació per a la ciutadania

Judit Monclús
4 min

L’àrea d’internacional i cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va crear el 2015 amb la prioritat d’impulsar les relacions de l’ens metropolità amb els organismes internacionals per enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local. A més, treballa de manera conjunta amb els consistoris del territori per desenvolupar projectes de cooperació internacional. “El mandat metropolità va establir dues línies d’intervenció. Per una banda, promoure una política solidària i de progrés en projectes de cooperació complementant la de les administracions. Per l’altra, impulsar les xarxes metropolitanes i potenciar la projecció de l’AMB per fer intercanvis d’experiències amb altres àrees del món, conèixer quins problemes compartim i fer-hi front”, explica Oriol Illa, director de l’àrea d’internacional i cooperació de l’AMB.

La Mediterrània oriental, focus  de la cooperació metropolitana

La Mediterrània, una zona prioritària

“Quan vam plantejar el tipus de cooperació que havia de fer l’AMB vam veure que hauria de ser en relació a les competències pròpies, amb temes d’actualitat i enfortint els ajuntaments i principis transversals com ara l’empoderament i l’equitat d’homes i dones o la sostenibilitat mediambiental”, assenyala Maria Peix, cap del servei de cooperació. En aquest sentit, el pla director de cooperació 2017-2019 va aprovar -i ha aconseguit- destinar el 0,7% dels ingressos propis de l’ens a la cooperació internacional. En aquest mandat, s’han invertit més de 3,2 milions d’euros en projectes i convenis de cooperació. També va actualitzar les prioritats geogràfiques de cooperació assumint un fort compromís amb la Mediterrània oriental amb la implementació d’una política específica per al refugi. “Per proximitat de relacions polítiques i culturals, donem suport als països que estan acollint amb projectes centrats en els drets de les persones refugiades i en la sostenibilitat ambiental”, afirma Peix. A la vegada, explica que la feina de cooperació als països acollidors es fa en una doble línia: enfortint els governs locals i donant suport a camps de refugiats o assentaments informals adaptant-se a les estratègies de cada país. D’altra banda, també s’ha treballat a Síria, on l’àrea de cooperació destina el 33% dels recursos que van dirigits a aquesta zona.

La governança metropolitana és un dels objectius que s’han incorporat recentment a l’àrea de cooperació. Es basa en la idea de planificar i gestionar serveis compartits amb visió transversal en altres territoris. Per això, s’ha treballat a l’àrea metropolitana de San Salvador, al Salvador, especialment en la generació d’espais públics segurs, i s’ha establert un conveni per donar suport a la creació de l’Agència Metropolitana de Transport a la Gran Maputo, a Moçambic.

Aprenentatges mutus

La cooperació coordinada entre els ajuntaments i la cooperació tècnica són dues branques que han pres importància. “Tot el que fem ha de tenir una doble mirada generant accions al territori on desenvolupem la cooperació però també a l’àrea metropolitana. La visió ha de ser local i global perquè tot allò que passa a la Mediterrània també té un impacte en nosaltres”, recorda Peix.

Amb el projecte Tenim drets, teixim llibertats, l’AMB ha desplegat una estratègia pròpia d’educació per a la ciutadania a través d’un programa centrat en els drets de les persones refugiades als països de l’entorn de la Mediterrània. El projecte ha comptat amb la participació d’onze ajuntaments metropolitans i de diferents col·lectius que han treballat conjuntament impulsant accions de pedagogia crítica i artística que s’han traduït en tres edicions en què gairebé 3.000 persones han participat en les 168 accions que s’han dut a terme.

Tasques de reciclatge de les armilles salvavides / AMB

RECICLATGE SOLIDARI A LESBOS

Provinents de les travessies de milers de persones refugiades que miren d’arribar a Europa, a l’illa de Lesbos, a Grècia, s’hi acumulen més de 450.000 armilles salvavides. Per contribuir al dret a la sostenibilitat ambiental de les persones refugiades, l’ONG Lesbos Solidarity i l’AMB han desenvolupat un projecte de cooperació directa a través del reciclatge, la producció i la comercialització de productes fabricats a partir d’aquestes armilles, com ara estoigs, bosses o clauers.

Aquesta iniciativa vol fomentar la cohesió social, ja que en aquest procés hi participen persones refugiades i ciutadania local de l’illa grega. Aquesta iniciativa es complementa amb accions de sensibilització tant a Lesbos com a l’àrea metropolitana de Barcelona, com ara el concurs social d’idees en què alumnes d’escoles d’enginyeries i de disseny proposen idees creatives per contribuir al reciclatge d’aquestes armilles.

RELACIONS INTERNACIONALS

L’AMB gestiona per primera vegada 30 M€ del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). En aquest mandat, ha participat en 29 projectes europeus i internacionals per un valor de 3,72 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea n’ha finançat 2,7 milions. Totes les àrees de l’AMB i diferents ajuntaments metropolitans han participat en aquests projectes, com ara l’Smart-MR, que té per objectiu innovar i intercanviar polítiques al voltant de la mobilitat sostenible, o el SIDIG-MED, sobre l’agricultura urbana i metropolitana. Al mateix temps, l’AMB lidera diferents xarxes d’àrees metropolitanes, europees -European Metropolitan Authorities-, de la Mediterrània -Medcities- i internacionals -Metropolis.

stats