Microsites 18/07/2020

El departament d’Agricultura activa un pla de xoc per reactivar el sector primari

El projecte per reconstruir el sector inclou línies d’ajuda econòmica per pal·liar l’afectació de la crisi derivada del covid-19

Judit Monclús
3 min
Vinyes al Penedès

Els mesos de confinament han servit per remarcar la importància del sector primari que, malgrat ser bàsic per a la subsistència, ha estat un dels més afectats per la crisi derivada del covid-19. “Durant aquest període ha quedat palès que el sector agroalimentari és essencial per al país. Un sector que no ha fallat. Una estructura d’estat de primer ordre i hem d’aprofitar aquesta oportunitat per elevar-lo a l’estrat que es mereix”, ha comentat Teresa Jordà, consellera d’Agricultura. Per aquest motiu, el mateix departament ha posat en marxa un pla de xoc per reconstruir el sector amb mesures que inclouen línies d’ajuda específiques per als subsectors que han patit més els darrers mesos. A més, ha emprès altres mesures, com ara la compra pública d’aliments a productors -procedents de l’agricultura i la ramaderia- per un valor de 4 milions d’euros que es lliuraran al Banc d’Aliments, així com el foment d’espais i plataformes de relació entre consumidors i productors per facilitar la comercialització de proximitat.

Sector vitivinícola

El pla de xoc per al sector mobilitza 5,3 milions d’euros per compensar les pèrdues d’ingressos a viticultors, cellers i denominacions d’origen (DO) víniques. D’aquest import, en destaca la línia d’ajudes de 4 milions d’euros de fons propis del departament per a la producció de most concentrat rectificat de cava amb l’objectiu de reduir l’excedent de raïm.

Per altra banda, destinarà 100.000 euros a través de l’INCAVI per a la promoció del vi català i complementa amb 330.000 euros la línia del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) pel que fa a les DO víniques. “A més, destinarem 770.000 euros als Consells Reguladors de les DO per pal·liar tota aquella manca d’ingressos que s’ha produït a l’hora de cobrar les quotes i els precintes dels cellers i dels viticultors”, ha indicat la consellera Jordà. El pla de xoc del Govern també afegeix a les mesures extraordinàries acordades pel consell de ministres per al conjunt del sector vitivinícola espanyol diferents ajudes als cellers destinades a la destil·lació de vi i a l’emmagatzematge privat, així com per a la verema en verd.

Mol de pesca en un port català

Sector marítim i pesquer

A través de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, el departament destina 3,3 milions d’euros per habilitar cinc línies d’ajudes per a diferents àmbits dels sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura) i marítimo-recreatius. La primera línia serà per compensar la paralització temporal de l’activitat marisquera; la segona s’adreçarà a corregir la davallada d’ingressos a les explotacions aqüícoles per un import de 810.000 euros; la tercera ajudarà les confraries de pescadors per la davallada de facturació a les llotges amb 350.000 euros finançats íntegrament amb fons propis. La quarta línia d’ajudes ja va ser convocada el 18 de juny i va consistir en 1 milió d’euros per dotar el sector pesquer d’equips de protecció individuals. La cinquena línia va destinada als operadors de centres d’activitats marítimes afectats per la davallada d’activitat. Aquesta tipologia d’ajuda és el primer cop que es convoca i s’adreça a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d’immersió i acadèmies nàutiques). Està dotada amb 750.000 euros, finançats íntegrament amb fons propis.

Línies de crèdit per als sectors de la flor i de la carn

El Govern també ha aprovat un pla de xoc que posa a disposició de les explotacions agràries més afectades per la crisi sanitària diferents línies de crèdit per un import de més de 20 milions d’euros. Entre els sectors que s’hi podran acollir hi ha els productors de flors i plantes, els d’aviram, els de carn de conill i les hípiques, que han deixat de fer activitats i han de continuar alimentant els cavalls. El pla preveu línies de crèdit en condicions avantatjoses que s’articularan a través de l’Institut Català de Finances (ICF), així com la possibilitat de fer-hi la sol·licitud del préstec amb un tram límit de 20 milions d’euros, que comptarà amb la garantia del 80% del risc per part del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. S’hi podran acollir les explotacions agràries que justifiquin pèrdues de facturació superiors al 50% durant els mesos de març, abril i maig de 2020 en comparació amb el mateix període del 2019.

stats