BARÇA

El Barça tanca la temporada amb 608 milions d'ingressos i la massa salarial disparada perillosament

Deloitte confirma els números de l'entitat sense cap excepció

La comissió gestora ha fet públic el tancament de l'exercici econòmic 2014-15 del Barça, que ha acabat la temporada amb uns ingressos rècord de 608 milions i un benefici després d'impostos de 15 milions. Per primera vegada, i gràcies a la consecució del triplet, l'entitat blaugrana ha superat la barrera dels 600 milions. L'auditora Deloitte ha presentat el seu informe dels comptes d'aquest últim exercici, sense cap excepció. Per tant, els números que va presentar el club han rebut la confirmació de Deloitte. "Els comptes anuals de l'exercici 2014-2015 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del FC Barcelona fins al 30 de juny del 2015, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts", diu l'empresa auditora.

Això sí, no tot són bones notícies per al Barça. Els comptes també indiquen que la massa salarial s'ha disparat, i ha superat el llindar recomanat. D'aquesta manera, la massa salarial representa el 73% dels ingressos totals del club, quan els nivells òptims que fixen els organismes internacionals són d'entre un 55% i un 70%. La massa salarial ha crescut un 31% en un any, com a conseqüència, segons l'informe, d'haver assolit el triplet, i representa un total de 352 milions. D'altra banda, el deute net s'ha incrementat i ha passat dels 287 als 328 milions. Això ha fet que el club no hagi complert la regla d'equilibri patrimonial prevista per l'article 67 dels nous estatuts, que preveia una ràtio de deute net sobre l'ebitda d'un màxim de 2,75, i en canvi s'ha arribat al 3,2. D'acord amb l'article 67 i la disposició transitòria dels estatuts, la junta directiva té dos anys per redreçar la situació i adequar els resultats a les ràtios fixades, o hauria de dimitir i ser suplida per una comissió gestora. Aquesta situació només s'aplicaria en cas d'una victòria de Josep Maria Bartomeu o Toni Freixa, membres de l'anterior junta.

El club ha explicat que ha obtingut 31 milions en ingressos per traspassos, on s'inclouen els d' Alexis, Deulofeu i Hezonja.

Entre les dades curioses, el Barça va pagar 1.486.000 euros en indemnitzacions per cessament a membres del comitè de direcció aquest curs passat, en el qual va marxar el director general, Antoni Rossich, i Andoni Zubizarreta.