El club es troba en una situació de concurs de creditors

El DKV Joventut celebra aquest vespre junta general d'accionistes

L'aprovació del balanç de la temporada 2009-10 i del pressupost de l'exercici 2010-11 són els punts clau de l'ordre del dia

Aquesta tarda (20 hores) el DKV Joventut celebra la junta general d'accionistes. El club es troba en un situació de concurs de creditors ja que, tal com va assegurar Jordi Villacampa al diari ARA, “l'esport d'elit no és sostenible, gasta més del que ingressa”.


L'ordre del dia té cinc punts: informe del president del consell d'administració, lectura i aprovació de la memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici 2009-10, així com proposta d'aplicació del resultat i de l'informe de gestió, lectura i aprovació del pressupost de l'exercici 2010-11, aprovació de l'acta de la sessió i designació de la persona per protocol·litzar els acords presos, i precs i preguntes.


Tal com va acordar el consell d'administració, la junta general d'accionistes de la societat tindrà lloc al Pavelló Olímpic.Tots els socis han pogut obtenir una còpia dels documents que seran sotmesos a aprovació. Els accionistes, a més, han pogut demanar per escrit amb antelació a la celebració de la junta general o verbalment durant aquesta els informes i aclariments que han considerat oportuns relacionats amb els assumptes de l'ordre del dia.Els accionistes poden fer-se representar a la junta general per qualsevol altre accionista mitjançant un escrit exprés.

Més continguts de