Esports
Esports 02/05/2020

Guia pràctica per saber com afecta el coronavirus a l'esport català

Manual amb informacions, recomanacions, criteris i ajudes per a esportistes i clubs

i
àlex Gozalbo
6 min
Presentació de l'All-Star de la Copa Catalunya de bàsquet

BarcelonaS'ha anul·lat la meva competició? Quin criteris farà servir la meva federació per decidir si hi ha ascensos i descensos? Quina és la recomanació emesa per la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física? Què passa amb les quotes? Quines ajudes tenen els clubs?

Recomanació i pla de desconfinament

La secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física, a proposta de la taula sectorial de l'Esport de Catalunya, ha fet la recomanació a les diferents federacions catalanes de donar per acabada la temporada esportiva actual. A més, ha fet arribar la proposta del pla de desconfinament per a la represa de l'activitat esportiva, un document que preveu la tornada a la normalitat en quatre fases.

Així, en una primera fase les instal·lacions estarien tancades (a excepció del CAR per als esportistes de Tòquio 2020) i només seria permesa la pràctica d'esport individual i lliure. En una segona fase, obririen les instal·lacions (amb un terç de l'aforament màxim i respectant les mesures d'higiene i distància de seguretat pertinents) i es permetria la pràctica en grup d'esports sense contacte. En aquestes primeres fases no es podrà realitzar cap activitat física que suposi un risc considerable de lesió. En una tercera fase es permetria la pràctica d'esport de grup de contacte i es reprendria la competició, amb moltes restriccions pel que fa l'assistència de públic. En la quarta i última fase, tornaríem a la normalitat precrisi.

Partit de la selecció catalana sub12 contra el CF Damm

Futbol

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidit donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 que depenen del seu organisme en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja.

A més, obrirà durant les setmanes vinents una consulta entre els clubs catalans per saber la seva opinió sobre la conclusió dels campionats, abans d'adoptar una resolució posterior. La federació continuarà amb l'estudi i confecció del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la temporada 2020-2021, així com d'ajut a la tresoreria dels clubs. La presentació d'aquest paquet de mesures compensatòries es realitzarà en l'assemblea general i, en el supòsit que no es pugui celebrar en les dates habituals per la situació a causa del covid-19, es donarà a conèixer amb anterioritat a l'inici de les competicions. Més informació aquí.

Un àrbitre i una jove jugadora de bàsquet

Bàsquet

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) ha decidit donar per finalitzades totes les competicions federades. L'organisme presidit per Ferran Aril ha implantat mesures econòmiques per ajudar els clubs i està treballant en els nous models de competicions per la temporada 2020-2021, que caldrà interpretar com a excepcionals i transitoris,

Durant el mes de maig la federació abonarà, en el compte federatiu de cada club, els imports corresponents als conceptes de la part proporcional que correspongui tant de les quotes de participació com dels imports de llicències. Així mateix, es procedirà com cada any, a liquidació de les bosses comunes corresponents. La FCBQ està negociant amb les corredories de les assegurances esportives, per determinar un extorn parcial de la prima d’assegurança abonada, i el qual serà abonat tant bon punt s’arribi a un acord. Més informació aquí.

Handbol

La Federació Catalana d'Handbol (FCH) ha decidit donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 que depenen del seu organisme, en les modalitats d'handbol pista i handbol platja. El principi bàsic que aplicarà la FCH per definir com s'acaba la temporada actual i com es planteja la temporada 2020-2021 és que hi hagi ascensos però no descensos.

Hoquei i patinatge

La Federació Catalana de Patinatge ha decidit donar per finalitzades les competicions d'hoquei sobre patins i aprovar un nou calendari dinàmic per al patinatge artístic en el qual es tornen a programar els campionats ajornats o suspesos a partir del mes de setembre. Més informació aquí.

Rugbi

La Federació Catalana de Rugbi ha decidit donar per acabades a data d'11 de març del 2019, donant per definitives les classificacions existents en aquella data. No es declararan campions en les competicions no finalitzades, i així constarà a la Memòria Esportiva de la temporada, que reflectirà tan sols la classificació final. Pel que fa als candidats a l’ascens a la Divisió d’Honor B estatal, que afecten als equips de la Divisió d’Honor Catalana masculina i femenina, la federació resta a l’espera de la resolució que prengui la Federació Espanyola, i en el cas que es doni l’opció a pujar de categoria (ja sigui disputant uns play-offs o en el format que la FER estimi oportú), la federació donarà les oportunitats als equips segons la classificació de la DHC masculina i femenina.Més informació aquí.

Jocs Esportius Escolars

El Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) han acordat donar per acabades les competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) del present curs en les seves fases locals, comarcals i supracomarcals. Més informació aquí.

Quotes

Les quotes que es paguen a les federacions esportives no es poden considerar incloses en les previsions del reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al covid-19 i, més concretament, en l'article 36 d'aquesta norma, que és on es preveuen mesures específiques de protecció als consumidors.

En canvi, sí que es tracta de quotes obligatòries per poder practicar l'esport federat i participar en les competicions que organitzen aquestes federacions. Tot i la seva naturalesa privada, les federacions esportives presten un servei públic en la mesura que són les responsables de gestionar i organitzar oficialment cada esport i les seves competicions. Per tant, no hi hauria dret a devolució d'aquestes quotes, i tampoc ens trobem amb una relació de consum.

Cal recordar, en aquest sentit, una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que, tot i referir-se al cas italià, es pot aplicar al cas espanyol atès que la regulació és molt similar. D'aquesta sentència destaquem aquest paràgraf: “Aquestes quotes, tot i la condició privada dels seus deutors i la seva qualificació jurídica en dret nacional, poden revestir, en el marc de l'indicador de control relatiu al grau de finançament, contemplat a l'annex A, punt 2.39, lletra d), i punt 20.15, lletra d), del reglament esmentat, un caràcter públic quan es tracta de contribucions obligatòries que, sense constituir necessàriament la contrapartida del gaudi efectiu dels serveis prestats, es perceben en interès públic en benefici de federacions esportives nacionals que posseeixen el monopoli de la disciplina esportiva a càrrec seu".

Aquest mateix caràcter queda clar a Espanya, al reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre federacions esportives espanyoles. Més informació aquí.

Plans de recuperació

La secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física ha acordat amb el sector esportiu català l'impuls d'un Pla Nacional per a la Reactivació de l'Esport i l'Activitat Física a Catalunya davant els efectes del covid-19. Aquest acord comptarà per part del Govern amb la injecció de 61,5 milions d'euros durant el 2020 en forma de subvencions, programes i línies de finançament per preservar l'activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat la seva proposta de Pla Marshall per a la recuperació de les entitats esportives. Les propostes per fer front a la crisi del coronavirus s'articulen en quatre blocs i sumen un total de 26 accions que aspiren a ajudar entitats, practicants i professionals a transformar-se.

el Pla de Reactivació del Tenis Català, elaborat durant les últimes setmanes per la Federació. A part de presentar mesures estratègiques vinculades al finançament i a la fiscalitat amb l'objectiu de garantir el futur dels clubs del tenis català, la gran majoria de clubs assistents a la reunió, així com la FCT, han traslladat a la SGEAF la seva preocupació per la fase de desconfinament, atès que es considera que el tenis presenta característiques que faciliten que pugui ser inclòs en les primes fases del citat desconfinament. En aquest sentit, no obvien que es tracta d'un esport que es juga en un espai de 600 m², amb gran distància entre els participants i a l'aire lliure.

Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya
Mesures per a la recuperació de les entitats esportives
stats