Poliesportiu
Esports 12/04/2021

El nombre de dones esportistes d'alt nivell ja supera el d'homes

De les 443 persones que figuren a les llistes del Consell Català de l'Esport, 226 són dones i 217 són homes

3 min
Laia Palau, jugadora de l'Spar Girona, amb el títol de la Copa de la Reina

BarcelonaL’ARA ha tingut accés al dossier estadístic Dones en l'esport, un treball estadístic realitzat per l'Institut Català de les Dones (ICD) i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) que analitza amb perspectiva de gènere les últimes dades del sector. L’anàlisi elaborada per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan adscrit a l’ICD, i l’Observatori Català de l’Esport, adscrit a l’INEFC, destaca el fet que per primera vegada les dones esportistes d’alt nivell superen en un 2% els homes. De les 443 persones que hi ha a les llistes d’esportistes d’alt nivell aprovades per la presidència del Consell Català de l'Esport, 226 són dones i 217 són homes.

Els dossier visibilitza una sèrie d'àmbits, com els hàbits i les pràctiques esportives en la vida quotidiana, la pràctica esportiva a nivell escolar i universitari, la pràctica de competició, la formació en l’àmbit esportiu i el mercat de treball de l’esport. L’estudi posa de manifest que les dones participen més en esports no competitius que en esports competitius i que l’esport federat encara aglutina més homes que dones. Del total de llicències federatives a Catalunya, l’any 2019, un 75% són d’homes davant d'un 25% de llicències federatives de dones.

El dossier també posa de manifest que els espais de pràctica esportiva que més discriminació per gènere presenten en el seu ús són els camps. Les dones en fan un ús mínim, que no arriba al 2%, davant un 17% dels homes. Les estudiants que participen en les activitats i en les competicions internes organitzades pels serveis d’esports de les seves universitats són clarament minoritàries, només el 9% del total de persones que hi participen.

Una altra dada preocupant és la composició de les juntes directives de les federacions esportives catalanes, que estan majoritàriament formades per homes. La proporció de dones en les juntes directives ha augmentat un 12% en 20 anys: ha passat de gairebé un 9% l’any 2000 a un 20,7% el 2020. L’any 2020 les juntes directives dels consells esportius de Catalunya estaven en un 27% compostes per dones, lluny encara de la paritat.

Les dones llicenciades i graduades en ciències de l'activitat física i de l’esport representen l’any 2019-2020 només un 22% del total. En l’alumnat matriculat a màsters de l’àmbit de l’activitat física i de l’esport es veu una tendència a l’alça pel que fa a la presència de dones. Encara que el nombre d’homes matriculats són gairebé el triple que de dones.

Masculinització de l'entorn esportiu

El pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 adverteix de la masculinització de l’entorn esportiu i que les dones no competeixen en termes d’igualtat en les disciplines esportives respecte als homes. Apunta com a grans problemes el poc ressò que se’n fa en els mitjans de comunicació i la creença que es considerin de menys nivell els equips o lligues femenines. Les mesures d’aquest pla, full de ruta estratègic i operatiu de les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista del govern de la Generalitat, insten a superar estereotips sexistes perquè les dones puguin desenvolupar l’esport que vulguin i influir en la seva pràctica.

L’article 30 de la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes estableix que cal garantir la igualtat efectiva de dones i homes per practicar activitat física i esport, tant de lleure com de competició, a tots els nivells, inclosos els científics, tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projecció i representació social. Així com fomentar la incorporació, la participació i la continuïtat de les dones en l’esport en totes les etapes de la vida, i incloure programes de conscienciació i foment de la presència de dones en els òrgans de decisió.

stats