Ara Estiu 26/07/2021

Aïllar les fitxes per reduir el moviment i endur-se la partida

Sona estrany, però és així: l’objectiu és immobilitzar les fitxes pròpies aïllant-les de les altres del mateix color

ORIOL COMAS I COMA JORDI DEULOFEU I PIQUET
2 min
Entropy Augustine Carreno, 1994

Entropy és un joc abstracte d’estratègia per a dos jugadors d’Augustine Carreno (de qui no es coneix cap altre joc), que es juga en un tauler 5x5. Cada jugador té 7 fitxes d’un mateix color que es col·loquen en la posició que podeu veure a la il·lustració. Un jugador guanya la partida quan col·loca les seves set fitxes de manera que a) cap d’elles estigui en contacte (horitzontal, vertical o diagonal) amb una altra del seu mateix color i b) totes estiguin en contacte amb alguna fitxa adversària. Per tant, l’objectiu és separar totes les fitxes pròpies de manera que no estiguin en contacte entre elles.

Una fitxa es pot moure si està en contacte amb una altra del seu color. Una jugada consisteix a moure-la tantes caselles com es vulgui, seguint una línia (horitzontal, vertical o diagonal), com a màxim fins que hi hagi una altra fitxa de qualsevol color o fins a arribar a un costat del tauler. En aquest joc no hi ha captures i tan sols es tracta d’anar movent les fitxes per passar d’una posició inicial, on totes les fitxes es poden moure, a una altra final on totes estan separades i per tant no es poden moure. Es tracta d’anar movent fitxes per reduir la seva mobilitat.

Hi ha una regla més que fa que el joc sigui complex i interessant: quan un jugador a l’inici del seu torn té una fitxa pròpia aïllada (sense tocar a cap altre fitxa, ni pròpia ni del contrari), la llibertat de moviment de les seves fitxes queda interrompuda. En aquest cas ha de moure necessàriament una fitxa seva que la connecti amb la que està aïllada. Si no pot fer-ho, no podrà fer cap altre moviment en aquest torn. És una situació semblant a l’escaca al rei en el joc dels escacs, ja que tot moviment queda en suspens i abans cal resoldre la situació plantejada.

El món en un tauler 5x5
stats