atenció diversitat

I si ens posam en la pell dels altres?

Per garantir una bona inclusió, cal crear veritables vincles entre els nostres alumnes i fills

Sobre la diversitat a l’escola

La formació dels mestres d’educació especial

¿Com aprenen els professionals que atenen les discapacitats i dificultats d’aprenentatge a l’aula?

Els beneficis d’una aula multisensorial

Una escola bressol de Castelldefels fa un pas endavant en l’estimulació sensorial dels infants amb pluridiscapacitat

‘Impossible Is nothing’

No hi ha res impossible. Així ho creuen els professors i alumnes de l’Escola Thau Barcelona, que, gràcies a un projecte que porta aquest mateix nom, ens recorden que la millor manera de normalitzar és integrar